Programmering och Makerspace i skolan

Jag hade igår glädjen att få delta i en heldags workshop på Lindholmen Science Park, initierad av Carl Heath.

Workshopen syftade till att identifiera viktiga möjligheter och utmaningar samt identifiera rätt frågeställningar, för att kunna utveckla breda nationellt gångbara metoder för införande av makerspace och programmering i svensk skola. Inbjudna var  en mycket spännande samling människor som med liv och lust tog sig an uppgiften att berika det blivande projektet med så många perspektiv, kunskaper och insikter som möjligt. Carl, med flera projektledare, arbetar i dagarna för brinnande livet på en ansökan till Vinnova för att kunna skapa en “testbädd” för något som först prövas i deltagande kommuner och så småningom ska kunna fungera över hela landet.

Carls inledande presentation finner du här , bilden till detta inlägg kommer också från den presentationen.

Ett mycket positivt klimat för nätverkande genomsyrade dagen. Min allra bästa insikt, som under turen hemåt mognade till ett beslut, blev;
NU är det dags att ta reda på, vad händer i Kungsbacka?

– Skriv till Kungsbacka delar och berätta, hur du skickar ditt reportage hittar du ovan.

Läs mer om makerkultur t.ex. i Omvärldsbloggen här

Hour of Code

Många klasser i svenska skolor har deltagit eller kommer att delta i Hour of Code, ett världsomspännande evenemang för att lära unga om programmering. Man kan tycka att det tillhör en digital allmänbildning att känna till att kod som styr allt vi gör i våra datorer. Att lära sig mer om detta utvecklar en ökad förståelse och ett kritiskt tänkande till den digitala världen. Se klippet nedan eller besök hourofcode.com.

För dig som nu eller senare vill arbeta med detta tillsammans med en barn/elevgrupp finns många bra tips och genvägar till aktiviteter och lektionsupplägg omkring arbetet med programmering i undervisningen på Hour of Code Sollentuna

( ett jättestort tipsTACK till @ErikPedagog från Sollentuna)

Nu väntar vi bara på reportagen från Kungsbackas pedagoger!

Åsa Blide Larsson