Programmering på Fjordskolan

Hour of code

Vi anmälde att Fjordskolan skulle delta i Hour of code under v 49. Olika aktiviteter ägde rum.

Eleverna på Broköklubben fick bekanta sig med Anna och Elsa i Frost. Ett bra sätt att börja med programmering. Eleverna kunde själva gå igenom de olika stegen i programmet. Elevernas lust att lära mer, är ett bra kvitto på att de tyckte det var kul. De flesta satt två och två, det skapade en bra förutsättning för att lära av och med varandra. Det blev diskussion hur man ska använda de olika blocken, hur man ska tänka när man programmerar.  Att ha en sådan aktivitet där eleverna får pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling utvecklar eleverna. (Lgr11).  Eleverna fick också prova på Bee-bot, en robot som man ska programmera så att den går en speciell bana som man byggt av tex kapla stavar. I vissa klasser tog man också tillfälle att arbeta med Hour of code. På Brokö fritids körde man också olika aktiviteter kring programmering. Här kommer en text från dem:

Programmering– knacka kod på fritids och i skolan.

 Den här veckan har vi arbetat med att väcka nyfikenhet och lust kring programmering. Just den här veckan har det varit en satsning runt om i världen kring detta. Hour of code.

Programmering i skola och på fritids handlar om att kunna förstå samband om hur saker och ting fungerar.

Programmering kan ses som ett pedagogiskt verktyg i det som kallas datalogiskt tänkande. Datalogiskt tänkande sker av människor och är problemlösning där man löser problemet på samma sätt som en dator kan göra.

I datalogiskt tänkande tänker man logiskt, man lär sig se mönster, problemlösa i steg för steg, bryta ner problem samt att lära sig ta bort onödiga detaljer.

Med programmering i skolan och på fritids lär vi oss att se mönster, plocka isär ett problem i mindre bitar och se sambandet mellan de olika bitarna. Detta genom ett lekfullt och kreativt sätt.

 Programmering kan ske på en praktisk nivå genom att vi  pratar om begrepp och att ger instruktioner i flera led. Leken är central i detta moment. Med programmering på en digital nivå tar vi hjälp av bland annat appar, robotar, datorer.

Denna veckan har vi varit med i Hour of code, se länk.

LÄNK.

Vi har valt på Brokö fritids att testa apparna Scratch och Lightbot. Detta tyckte eleverna var jättekul.

Eleverna har även fått testa Beebots, dvs programmerbara robotar.

Vi kommer fortsätta detta projekt  vidare under våren.

Ann Abrahamsson och Anna Hylander

2 3 4 5