Projekt att stödja elevernas språk- och kunskapsutveckling via översatt filmmaterial på modersmål

Under läsåret 2015-2016 har modersmålslärare/studiehandledare i Thailändska och Skoldatateket arbetat med ett projekt för att översätta film till modersmål. Följ gärna med på vår resa!

Helen Pettersson

Lärare tidigare år / IKT pedagog Skoldatateket

Denna artikel har 1 kommentar

Kommentarer är stängda.