Projekt Kreativt Språkande på Fjärilens förskola

Projekt Kreativt Språkande
Besök och workshop på Konsthallen med konstpedagogen Britta leder vidare till användning av olika Makerlådor för att utveckla, utmana och stimulera barnens lärande i leken.Läroplanens mål att sträva mot

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
  • fantasi och föreställningsförmåga
  • förmåga att skapa samt förmåga att utrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
 
Lek och digitala medier

Inspiration och upplevelser från konstverk och workshop på Konsthallen leder till att barnen vill göra egna vingar att flyga med.

Makerlådan med Green Screen, blev ett sätt att skapa möjlighet för barnen att utforska digitala verktyg på ett lekfullt sätt som var meningsfullt och hade möjlighet att utveckla barnens lek. Men också att de sattes i ett sammanhang där de utmanades i att lyssna på varandra, kunna uttrycka sin åsikt och tillsammans komma överens över hur och vad de ska göra i filmen.

 
Barnen erbjuds olika sätt att uttrycka och kommunicera sina upplevelser, tankar och erfarenheter från konsthallen i olika uttrycksformer som bild, form och drama. Microskåp-ägget blev ett sätt att undersöka fjädrar lite närmare.

Camilla Bratt, Fjärilens förskola