RadioAktiv – ett exempel på hur man kan arbeta entreprenöriellt i skolan

För: Förskola till åk 3 gymnasiet

RadioAktiv är ett bra sätt att skapa intresse för teknik och media samtidigt som eleverna får träna sin inneboende företagsamhet. Under en hel dag sänder en eller flera skolor live-radio från Göteborgs Närradiostation.

FramtidsFrön organiserar arbetet kring RadioAktiv, som innefattar allt från tillstånd till teknik och sändning. De hjälper även skolpersonalen att förbereda arbetet så att de sedan kan genomföra det tillsammans med sina elever.

Varje skola får planera och genomföra ett 30-60 minuter långt radioprogram.

På Varlaskolan har vi arbetat med detta i två år och vi kommer nog att fortsätta eftersom det är så roligt att se hur elevernas program växer fram bit för bit. Det går utmärkt att engagera ett stort antal elever eftersom radioinslagen kräver allt från programledare till reportrar och producenter. Man får även kontakt med lokala företagare eftersom eleverna också producerar sin egen reklam, vilket ger en ökad “på riktigt”-känsla.

Nu under våren sänds det radio i två dagar, den 13-14 april. Varlaskolans elever sänder på tisdagen den 14 april mellan 13.30-14.00. (Även Hålabäck och Åsaskolan sänder den 14 april. Red. anmärkning)

För nyfikna finns mer information på www.framtidsfron.se.

 

Med vänlig hälsning,

Charlotte M Jacobsson

Lärare, Varlaskolan