Så här kan man arbeta med Bockarna Bruse

” –Fröken fröken, vet du vad jag såg i vattenpölen när jag gick ur bilen? -Nej, vad såg du då svarar jag.
-Mellan bocken Bruse.
– Hur såg du att det var mellan bocken då?
– Men fröken den hade ju mellan horn….. ( Elliot 5år)”

Detta år har Dannebacka förskola som mål att öka barns inflytande i vår verksamhet samt arbeta med språkutveckling. Vi pedagoger har diskuterat vad barn inflytande betyder för oss och hur vi vill att det ska visa sig i verksamheten. Hur kan vi skapa en miljö där barnen känner att de är delaktiga och har inflytande i sin vardag? Tankar inför temat men även hela vår verksamhet är att vara öppna och lyhörda inför vad barnen säger/ inte säger med ord och utifrån detta forma en miljö för lärande. Bemötande är viktigt för oss och inte säga nej på ren rutin, istället säga ja eller komma fram till en kompromiss. Inga bestämda tidpunkter eller dagar utan temat ska upplevs som en naturlig del av vardagen.

IMG_0565

Vi valde därför tema Litteratur och startade med en för barnen välkänd saga, nämligen Bockarna Bruse. Fokus första tiden var att observera vad barnen visade intresse för när vi upprepade gånger läste, lekte, såg på film och sjöng om bockarna. Något som vi märkte fångade barnen var deras intresse för att dramatisera sagan ofta med sången till. Allt på förskolan användes som broar, bord,soffa bänkar mm. Sagan lämnade spår överallt, när de byggde med lego, plus plus, samtal vid matbordet,ritade mm. Barnen målade bockar som vi använde till dockteater, tillsammans skapade vi troll av sten och bockar av lera, med dessa utformades en miljö där mötesplatser för dialog skapades. Vi använde ipaden för att se hur en bro kan konstrueras och därefter byggde vi en egen. En onsdag när vi var i skogen hittade barnen en ravin, de satte genast i gång och bygga en bro över den och så var leken i full gång.

IMG_0460

I våras deltog vi på Bikupan i projektet ” Filma mera i förskolan” detta har medfört att det finns ett stort intresse att göra film bland barnen. Detta spinner vi just nu vidare på och filmar med green screen. Barnen målade först en egen vägg med grön färg och utforskade appen tillsammans med oss pedagoger. Resultatet blev inte så bra som vi hoppades på, så, därför bestämde vi oss för att köpa in en riktig green screen duk. Vi filmar sagan för fullt och vi lär oss mycket tillsammans med barnen. Vi använder också oss av foton som sätts ihop till film. Barnen får omsätta sina idéer till handling, ta initiativ, ansvar samt utvecklar sin nyfikenhet och kreativitet. Bäst av allt är att vi har roligt ihop.

IMG_0540

Vill ni veta mera är ni välkomna att kontakta Dannebacka förskola, avdelningen Bikupan