SETT 2012

Gruppen som reviderar Förskola & Grundskolas IKT-strategi har varit i Stockholm och omvärldsspanat på SETT-mässan. Vi har lyssnat till folk som har framtidssiat, reflekterat och beskrivit hur de arbetar och vill arbeta. Tanken är att ha en ny IKT-strategi klar och fastställd av nämnden i slutet av året. Filmen är en kort sammanställning av några av de seminarierna vi besökte under den första dagen.