SETT 2015 tankar från förskolan

Tankar inför resan:

Är sugen på att hitta olika idéer, möjligheter och inspiration för vårt fortsatta arbete med digitala verktyg i vår förskola.

Arbetar just nu med film med våra 5 åringar. Pratar och tänker mycket på hur viktigt det är att barnen lär sig redan på förskolan hur viktigt det är med värdegrund och respekt i användandet av tekniken.

Tove Lager, Annebergs förskola

Tankar inför resan:

Jag är nyfiken på den digitala utvecklingen för de allra minsta barnen. Vill gärna få chans att diskutera etiska dilemman och värdegrundsarbete i förhållande till den digitala utvecklingen.

Jag kommer att välja dom seminarier som är rör vår förskolas utvecklingsområden och hoppas bidra med inspiration till övriga arbetslag.

Önskar gärna komma hem med ett stort bagage av praktiska tips.

Malin Dementshuk, Annebergs förskola

Tankar efter SETT 2015:

Digitala verktyg, inspiration och en hel del viktiga tankar.

En intensiv men intressant resa är nu gjord.

Våra funderingar kring användandet av digitala verktyg för de lägre åldrarna samt respekten för dess framfart i våran vardag luftades.

Genom olika utställare får vi upp ögonen för en del nya produkter. Att sedan fundera kring och kanske till och med önska till vår verksamhet, var spännande och inspirerande.

Vi tittade lite närmre på bl.a Magic Box där vi ser ett mycket bättre användningsområde bland våra allra minsta, istället för Smartboarden som kan upplevas svår för dem att använda.

Vi hittade även storystarter från Lego Education som skulle kunna vara ett komplement till vårt arbete med språket inom förskola/skola, men även inom andra områden.

Förstoringspucken skulle vara fantastiskt kul att köpa in till vår verksamhet för att kunna utforska tillsammans med våra barn.

Föreläsningar som vi gick på blandade inspiration med praktiska tips att ta med sig i livet och inom vår verksamhet.

Att påminnas om hur tanken styr oss i hur vi mår och möter människor, och hur vi ser på och förväntar oss vad ett möte skall ge påverkar hur det faktiskt blir, känns viktig.

Just mötet är och kommer alltid att vara det viktigaste i vår verksamhet. Känns skönt att få detta bekräftat från flera olika föreläsningar.
Vikten av att redan från början använda sitt kritiska tänkande kring våra nya arbetsredskap och vikten att få med oss bra praktiska tips om hur vi kan använda oss av dem i förskolan.
Att få med sig kollegor på tåget kräver tålamod och respekt samt ett varsamt puffande…

“Om ett ägg knäcka utifrån så tar ett liv slut.
Om ett ägg knäcks inifrån, föds ett nytt.
Storhet börjar inifrån.”

Tack för möjligheten att få följa med på årets resa till Kista och SETT 2015

Malin D & Tove L