SETT 2018 blev avslutningen på Spindelnätverkets Makerutbildning #kbasett

#kbadelar #SETT2018 #microbits #digitalverkstan

 

Under våra spindelträffar har vi, förutom att dela med oss av vår kunskap, erfarenheter och arbetssätt, haft fruktbara diskussioner om läroplanens nya och tydligare skrivning om digital kompetens och programmering. Vi har satt oss in i Micro:bits och lärt oss en hel del om grundläggande programmering (block och kod) med hjälp av ”den lilla mikroprocessorn”. Kort sagt är utbildningen ett bra exempel på kollaborativt lärande.

Som avslutning fick vi möjlighet att besöka SETT mässan i Stockholm. Det vara fantastiskt roligt och givande, jag gick på så många föreläsningar som möjligt. De flesta bra, någon mindre bra.

Jag tänkte berätta vad jag tar med mig därifrån, utifrån mitt perspektiv, som är den nya skrivningen i läroplanen inför hösten 2018.

                   ”De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan den 1 juli 2017.”

Först behöver vi förstå hur den digitala utvecklingen påverkar vårt samhälle och oss människor i stort. Vi som arbetar inom skolans värld måste bidra till att utveckla våra elevers digitala kompetens, det är jättebra att det nu också finns inskrivet i läroplanen. Äntligen säger jag, vi inte bara måste – vi är tvungna att bidra till våra elevers digitala utveckling. Digitalisering handlar om ju bla att vi fortsatt ska arbeta som vi gör med språk, källkritik, vett & etikett på nätet, matematik, algoritmer, koordinatsystem mm.

Hur förhåller vi oss till alla olika medier och digitala verktyg på ett ansvarsfullt sätt? Hur skriver vi, till vem och varför, vad är syftet med det vi skriver? Genom digitaliseringen gör vi omvärlden begriplig för våra elever. När vi t ex programmerar med Micro:bitsen kan vi synliggöra tekniken bakom flygplatsens digitala ”ankomst/avgångskyltar” eller den lokala Pizzerians ”Open” skylt. Det är så coolt att eleverna får vara med om, upptäcka och utveckla verkliga saker, vi lyfter verkligen in samhället och omvärlden i våra klassrum med ett sådant arbetssätt. Det bästa av allt, vi arbetar för att stärka elevernas förmågor att använda och förstå digitala system och tjänster.

Här kan du kika på några olika projekt som en årskurs 3:a har programmerat:

 

Med skrivningen om digital kompetens i läroplanen tycker jag också att det borde införas ett krav om att all personal som arbetar med detta ges möjlighet kompetensutveckling – det är svårt att lära ut om man saknar kunskap. Skolverket har en ny modul om digitalisering: https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/0-digitalisering/alla/alla .

Den hoppas jag att alla lärare ges tid och utrymme att genomföra. Det är en bra början.

Det går snabbt inom teknikutvecklingen. Framtidens yrken och arbetsuppgifter kommer att se mycket annorlunda ut, hur utbildar vi våra elever så att de blir anställningsbara? Många arbetsuppgifter inom många olika yrken har ersatts av datorer och robotar, hur fortsätter denna utveckling, hur kommer arbetsmarknaden se ut i framtiden?

Det finns en uppsjö av digitala verktyg, program, strategier, material och medier att använda sig av i undervisningen, men vad behöver våra elever ha? Vad behöver våra elever lära sig? Vad behöver skolorna, och sist men inte minst vad mer behöver vi lärare för att kunna utföra vårt uppdrag att stärka elevernas digitala förmågor?

/Malin Rosendahl, Tingbergsskolan

 

Länkar

Här kan du läsa mer om Micro:bits: http://microbit.org/
Vad är Microbits: https://www.youtube.com/watch?v=O0tbe1V49vI
Skolverket, digitalisering: https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan