#SETT: Flippad Elevhälsa

Av Linda Johansson och Marie Utterberg

Specialpedagogiskt centrum

 

Vi lyssnade på en föreläsning om Flippad Elevhälsa. De som föreläste heter Joakim Vollert, Chen Yu Lam och John Kaneko. De berättade om en elevhälsoblogg de startat i Trosa kommun som vänder sig till elever och föräldrar. Via bloggen går det att ställa frågor eller ha ett samtal med personal från det centrala resurscentret som består av psykolog, kurator, specialpedagoger och skolsjuksköterskor. På bloggen och bloggarkivet finns också information gällande fysisk och psykisk hälsa.

 

Elever som vill kan få information om olika saker eller chatta med personalen för att få råd och stöd då:

-de upplever psykisk ohälsa (ex ångest, deprimerad, etc) -de inte trivs i skolan (ex mobbning) -de har svårigheter med relationer till kompisar eller lärare.

 

Föräldrar kan få mer information när de har frågor om mental och fysisk hälsa eller vill få råd och stöd genom chatten om:

-hur deras barn kan bemötas

-vilka verksamheter som kan kontaktas när behov uppstår -hur deras barn kan stödjas

 

Vi blev mycket inspirerade av denna föreläsning och de möjligheter som en Flippad Elevhälsa kan ge. Föreläsningen satte igång många tankar hos oss om hur detta arbetssätt kan utvecklas i vår verksamhet.