#SETT: Med förskolefokus

Av Madeleine Karjalainen,  Sandlyckans  förskola.

Jag fick frågan av min chef om jag ville åka med på SETT Mässan i Stockholm. Jag blev glad att få äran att få åka med på en sådan inspirerande resa som det var .

Det fanns en hel del montrar som var bra, bland annat Netsmart. De visade upp en ny produkt som ser ut som ett bord med liknande funktioner som på smartboarden. Det jag tyckte om med denna produkt var att upp till åtta barn kunde trycka och samarbeta på den samtidigt, något smartboarden saknar. En framtida investering för förskolorna kanske.

Boktips : Surfplatta i förskolan

Lyssnade på en miniföreläsning med Anton Fagergren från Bifrostens förskola i Västerås. Han pratade om barns möjligheter att vara med i konstruktionen av sin egen dokumentation genom  att använda Book Creator.  Med lärplattan kan vi spara och synliggöra barns tankar och frågeställningar på nya sätt.

 

Lyssnade även på Micke Gunnarsson som är en sådan inspiratör man får sig många goda skratt men även lite tankeställare .

 

Föreläsning med Markus Bergenord :

Barnen och virtualiteten. Markus  pratade mycket om att han arbetar mycket med Minecraft, ett spel där man bygger upp en värld. Jag har innan alltid tänkt att det är ett otäckt spel som vi inte bör ha på förskolan men jag ändrade uppfattning när han berättade vad barnen faktiskt gör med samarbete ,teknik, matte att hela läroplanen kommer in under spelets gång .

Hur använder vi teknik? Det är stor skillnad att tänka att barnen sitter med en ipad eller se att de konstruerar, problemlösning, teknik med mera. När vi arbetar med den nya tekniken blir vi ifrågasatta av föräldrar, det blir vi inte om vi arbetar med t.ex. lera.

Vi kan lyfta  det vi faktiskt gör med hjälp av ipaden.

 

Ulla-Karin Lundgren  föreläste om berättande, kreativitet, fantasi och skapande med Ikt i förskolan. Det handlade om att skapa film tillsammans. Hon talade om att lärplattan blir det man väljer att den skall vara, den kan bli vad som helst.

Barnen ser det på ett annat sätt än vi, låt den vara tillgänglig för barnen!