#SETT: Om Matteappar, med föreläsaren Eva Björklund

Av Jenny Engkvist & Malin Wennerlöf, lärare Särö skola

På Sett-mässan kunde man ta del av många olika föreläsningar. En av alla föreläsningar handlade om Matteappar med Eva Björklund.

Det Eva ville förmedla med sin föreläsning var hennes syn på matematikdidaktik, så som IKT i ma-undervisningen, vikten av variation och kommunikation i undervisningen.

Variation kan vara att arbeta med ett läromedel, arbetsblad, IKT, utematte, diskussioner och spel. Kommunikation är att lyssna, samtala, diskutera, motivera, resonera, framföra och bemöta argument, redovisa med text, bild och symboler.

Vi blev inspirerade att börja använda loggbok i matematik. I dagsläget arbetar vi mycket med loggbok kring läsning men inte använt oss av loggbok inom matematikundervisningen.

Exempel på det man kunde ha i sin ma-loggbok är en elevaktiv bedömning med veckans mål i matte för att medvetandegöra eleven på sitt eget lärande och utveckling.

matteappar

I dagsläget finns det en uppsjö av appar som du kan använda dig utav i matematikundervinsingen. Syftet med Eva Björklunds föreläsning av appar enligt oss var att medvetandegöra det kritiska förhållningssättet till varför du väljer att använda en specifik app.

Vilka förmågor tränas med appen?
Får eleven tänka själv?
Gissa?
Pröva?
Uteslutningsmetod?
Är det tillräckligt mycket matematikinnehåll i appen för att ägna lektionstid åt att spela?
Kan eleven visa vad den lärt sig på annat sätt?

T.ex. efter färdighetsträning med appen kan man då göra ett test på aktuellt kunskapsområde. Vill du läsa mer om Evas tankar om ett kritiskt förhållningssätt kring matematikappar kan du läsa vidare på Happsans blogg.

 

Länk till Happsan

http://blog.happsan.com/2014/05/utvarderingsfragor-for-matematikappar.html