Skarpa uppdrag ökar innovationskraften

I projekt Innovationskraft jobbar vi med att skapa förutsättningar för att fler kan förverkliga idéer på jobbet. En viktig utgångpunkt för att tänka nytt är att ”våga involvera flera kockar” och eftersom vi vill leva som vi lär så funderar vi ofta på hur just vi kan involvera flera kockar i projektet. Att göra skarpa uppdrag för elever är ett sätt. Hittills har vi hunnit med tre.

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår eller att bli hemmablind. Med flera kockar får vi nya infallsvinklar och angreppssätt – inte minst när vi involverar barn och unga i utvecklingsarbete. Så du som vill ha en ny syn på en fråga eller ett dilemma – skapa ett uppdrag och ta hjälp av våra elever!

Uppdrag: icke-binär ikon

Går det att göra en icke-binär ikon av en människa, alltså en ikon som alla kan identifiera sig med oavsett könsidentitet? Efter hetsiga diskussioner i projektgruppen så bestämde vi oss för att göra ett skarpt uppdrag. Sandra Ruuing på Frillesåsskolan nappade och lät klass 7a och 7b fundera och skissa under två bildlektioner.

 

Uppdrag: arbetsplatskultur

Vi tog hjälp av Jessica Nordlund och eleverna i årskurs 2 och 6 på Tingbergsskolan för att levandegöra arbetsplatskulturen till Kungsbackas ledardag 2017. Resultatet blev en utställning och videoklipp som knyter an till de fyra hörnstenarna, bland annat vi tänker nytt.

 

Uppdrag: kampanj för utbildning

Elever på mediaprogrammet på Aranäsgymnasiet håller just nu på att göra en kampanj för Innovationskrafts utbildning. Eleverna har fått ta ett helhetsgrepp på uppdraget, från att avgränsa målgruppen till att producera kampanjmaterialet. Elevernas lärare Lotta har bakat in uppdraget i en av kurserna under höstterminen.

Här kan du läsa mer om Projekt Innovationskraft

Rebecca Cunevski

Utvecklare