Skoldatateket tipsar

Specialpedagogiska skolmyndigheten har kommit ut med ett nytt stödmaterial; Delaktighet – ett arbetssätt i skolan. Studier och uppföljningar visar att skolan tycks ha svårt att stödja delaktighet för elever med funktionsnedsättning. I stödmaterialet beskrivs en delaktighetsmodell som skapar struktur för att upptäcka delaktighet och bristande delaktighet.

Stödmaterialet finns att beställa eller ladda ner på:

http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=15303