Skrivarstuga FGTE Innovationsfond

Det finns många goda idéer bland våra medarbetare för hur man vill arbeta med kollegialt lärande och professionsutveckling för att minska gapet mellan barnen och elevernas kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera.

Vi vill att så många som möjligt av dessa idéer ska kunna förverkligas, delvis med hjälp av medel ur innovationsfonden. Därför behöver vi minska gapet mellan sökandens intentioner med innovations-projektet och det vi lyckas väga mot de uppsatta kriterierna för en godkänd ansökan.

De kriterier som behöver uppfyllas för att få en ansökan godkänd ligger inbakade i frågorna som finns i ansökningsmallen. Eftersom det är viktigt att dessa frågor besvaras, dessutom på ett välgrundat sätt, erbjuder vi skrivarstugor där du som vill kan få förtydligat vilken information vi behöver för att kunna godkänna din ansökan.

Skrivarstugan erbjuder ett ypperligt tillfälle för dig att prata dig samman med dina kolleger, att bolla dina tankar med kolleger från andra skolor och med handledarna samt att få förtydligat tankegångarna bakom Timperleys kunskapsbildande cykel för kollegialt lärande; det är denna som ligger till grund för ansökningsmallen.

Vi inleder skrivarstugan genom att mycket kort presentera

  • Bakgrunden till FGTE-projektet
  • Timperleys kunskapsbildande cykel
  • En exempelansökan som illustrerar vilken information vi efterfrågar i ansökningsmallen

Därefter finns handledare till hands för att stödja dig i skrivprocessen och ge återkoppling allteftersom du fyller i ansökan. Om du fastnar i ditt skrivande kommer handledarna att hjälpa dig vidare genom att utveckla / förtydliga hjälpfrågorna i ansökningsmallen och / eller ge konkreta och jämförande exempel på vad svaren kan innehålla.   

Varmt välkommen till vår skrivarstuga!

Höstens datum: 

Tisdagen den 11/12 klockan 15.00-18.00. Anmäl deltagande till;

karolina.reinhold@kungsbacka.se