Sphero Mini på Fjordskolan

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Med detta i åtanke vill vi öka den digitala kompetensen hos våra elever. Det handlar mycket om att få eleverna att upptäcka och bli bekväma vid att använda sig av olika digitala verktyg.

Vi introducerade och visade Sphero Mini i helklass så att alla elever kunde se och förstå vad det var för något, därefter fick de frågan om dom ville vara med och testa på, detta för att det ändå skulle bygga på elevernas frivillighet. De elever som valde att vara med och testa på, fick tillsammans prova på att bowla och att bygga banor med hjälp av Kaplastavar.

Programmera

Vi som pedagoger visade även upp de övriga användningsområdena med Sphero Mini, så som blockprogrammering. Vi upplevde att detta var aningen för svårt för våra elever då det krävdes mycket goda läskunskaper (F-2) och då även mycket stöd av oss pedagoger.

Om vi skulle välja att programmera med Sphero Mini, tror vi att det skulle vara bra att eleverna tidigare hade fått arbeta mer med annan blockprogrammering, t.ex. Scratch. Det krävs alltså vissa förkunskaper.

Utmaningar

Övriga utmaningar som vi har stött på eller upplevt är att det är svårt att motivera eleverna. Eleverna är vana vid att bli matade med olika saker och olika aktiviteter. Även om våra elever är positiva och nyfikna på att använda sig av Sphero Mini, så krävs det att vi som pedagoger har ett tydligt syfte och en tydlig plan om hur arbetet ska gå till. 

Elever från f-klass upplevde att det var roligast att bowla. Elever från årskurs 1 tyckte att det var roligast att bygga banor. Elever från årskurs 2 tyckte att det var roligast att spela spel och ändra färg på kulan.

”Jag tycker att det var roligast att bygga banor” – Flicka årskurs 2

”Det var kul att bowla” – Pojke f-klass.

”Vi tyckte det var roligast att bygga banor med Kapla”  – Flickor/pojkar årskurs 1


Ann Abrahamsson, Anna Hylander, Malin Pedersen, Daniel Rosander
Brokö fritidshem, Fjordskolan