Ståpäls gör yrket!

Tal i bråkform på Åsaskolan, årskurs 4

Denna lektion fick vi uppleva ståpäls på våra armar. Diskussionen och lärandet tog ordentlig fart kring tal i bråkform.

Lärandeobjekt: Tal i bråkform, hur vi kan dela upp en hel på olika sätt?

Påstående: Den röda delen utgör hälften av hela papperet.

Så inleddes lektionen i årskurs 4 på Åsaskolan där Åsa Öhrnell, förstelärare i matematik, leder lektionen tillsammans med Anna-Karin Larsson och Marjo Sweetman.
Det skakas lite försiktigt på huvuden och några säger “nej, det stämmer väl inte”. Efter diskussionen eleverna emellan så enas vi om att den röda delen utgör en tredjedel av papperet.
-Kan ni bevisa det? säger vi och någon ber om en sax och börjar klippa medan några sätter fart att vika papperet. En elev viker papperet på mitten! Här misstänker vi att just den eleven inte riktigt visste hur hon tänkte.

Vi plockar upp de olika förslag eleverna har och resonerar kring dessa. Papperet som är vikt på mitten väcker intresse och vi frågar hur det är tänkt här? Nu resoneras det vilt i klassen, allt mellan 1/3, 1/6 och 2/6 med motiveringar kommer fram. Ingen är dock säker på sin sak. Då ger vi ut ett bråkplank till varje par i klassen och frågar om de kan se hur många tredjedelar och fjärdedelar och så vidare det får plats i en hel?

Eleverna börjar plocka med bråkdelarna och ser att det får plats 2/6 i en tredjedel. Då drar de andra slutsatser än vad vi förväntat oss. Slutsatser som att tredjedelar, sjättedelar och tolftedelar hänger ihop:
-De finns i samma multiplikationstabell!
-Fjärdedelar hänger ihop med åttondelar och halvor! utbrister ett annat par.
Någon inser plötsligt att sjättedelar är mindre delar än tredjedelar.

I slutet av lektionen när vi plockade upp lappen som var vikt på mitten igen, räcker eleven som vikt lappen på mitten upp handen och ger en självsäker förklaring till varför 2/6 är lika stor som 1/3.
Tänk vad ett bråkplank kan göra.

Nyfikna på mer, kontakta oss gärna!

Åsa Öhrnell
Förstelärare i matematik
Åsaskolan