Studera via Lärarlyftet

Satsningen är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i.

Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom Skolverkets kurser och utbildningar.
Lärarlyftet är förlängt och pågår fram till och med utgången av 2016.

Ansökan öppnar 15 mars!
Läs mer på Skolverkets hemsida .

För skolor/-enheter som saknar behöriga lärare i t ex Matematik för åk 6-9, Geografi eller Engelska för åk 1-6 finns bra kurser att söka i vår geografiska närhet. Det finns också fortfarande möjlighet att satsa på utbildningar för fritidspedagoger till behörighet i praktiskt-estetiska ämnen.

Även Svenska som andra språk erbjuds på flera studieorter.

Jens Alderblad
Utvecklingsledare