”Supporting schools for a better Europe. Fighting xenophobia with Education”

Kapareskolan är under tre år med i ett Erasmus KA2 projekt som handlar om tolerans och förståelse.

Projektets främsta syfte är att ta fram metoder och undervisningssätt, som ska stävja intolerans och främlingsfientlighet.  Ambitionen är att slutprodukten ska bli en  bank, med pedagogiska tips som förhoppningsvis pedagoger, både här i Sverige och ute i Europa, ska kunna använda sig av i sin undervisning.

I våras var lärare och elever i Budapest och fick utbildning i hur man kan arbeta kring dessa områden genom film och rollspel.

Nu under vecka 41 reser två lärare,  Malin Strand och Christine Sandberg samt tre elever från Kapareskolan till Nicosia i Cypern.

Eleverna kommer där följa med på lektioner och prova på att gå i skola i ett annat land. Men främst kommer de få utbildning i tolerans och förståelse. En av kurserna som eleverna ska gå, handlar om hur man kan motverka mobbning.   En kunskap som de sedan tar med sig hem och som ska spridas till de andra eleverna.

Eleverna som åker har förberett en muntlig presentation, som ska framföras på engelska, om Sveriges minoritetsbefolkningar och vad ordet minoritet betyder för oss enligt lag i Sverige. En redovisning med samma upplägg görs av alla länder som kommer till Nicosia. Sammanlagt åtta länder är representerade på plats (Ungern, Rumänien, Portugal, Spanien, Italien, Cypern, Polen och Sverige).  Presentationen ska göras inför representanter från departementet och borgmästaren i Nicosia.

Vi lärare som åker med kommer också gå på utbildning under veckan. Denna vecka kommer lärarutbildningens kurser handla om hur man som pedagoger arbetar för att förebygga mobbning och utanförskap/hur man får elever och vuxna att bli mer toleranta. En annan kurs kommer handla om minoritetsgruppers situation i Europa och vad som sker i samhället när grupper exkluderas.

Vi lärare kommer även få följa med på en del lektioner, få ta del av deras undervisning och pedagogik och även få möjlighet att berätta om Sverige, Kungsbacka och Kapareskolan. Väl hemma kommer vi att sprida denna fortbildning till våra kollegor.

Malin Strand,

Förstelärare  internationalisering   Kapareskolan