Ett reportage från Björkris förskola.

december 3, 2013

– Appen iMovie används för att tillsammans med barngruppen skapa projekt samt trailers över barngruppens utforskande, fantasi och kreativitet. Läroplan, fokusmål (Piafs fokusmål är “Kommunikation och möten”) samt huvudmål (“Kommunikation och språk är huvudmålet på Björkris förskola och skola) används mellan filmklippen i trailers/projekt för att gestalta processen i samspel med mål, syfte och vision samt friska frågor (hur, varför och vad) kring det vi tillsammans utforskar. Piaf har sin…

Läs mer >>