Tillsammans för varje barn

juni 8, 2018

Dag 2 i Inverness, Skottland Idag fick vi ta del av chefers erfarenheter av arbetet nära verksamheten med att skapa rätt stöd, i rätt tid, till rätt barn. Alla poängterar vikten av att familjer inte ska behöva berätta sin historia flera gånger. De beskriver hur de tar ansvar via en för familjen utsedd person (en sk ”named person”) som tar ansvar för barnets plan. Den här planen innefattar alla aktörers…

Läs mer >>

Tillsammans för alla barn – nu tar vi vår samverkan i En dörr in vidare

juni 7, 2018

Dag 1: Just nu genomför vi ett spännande studiebesök tillsammans, politiker och förvaltningar från Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg, Gymnasium & Arbetsmarknad och Kultur & Fritid och Region Halland. Vi gör detta med Falu kommun som vi också har ett utbyte med kring ”Förskola i förändring”. Det är så nyttigt att spegla varandras verksamheter och lära av varandra. Denna dag är det politikerrepresentanter och förvaltningschefer som skrivit texten. Idag,…

Läs mer >>