Barn i behov av särskilt stöd och hur man får dom att lyckas #kbasett2018

maj 2, 2018

Hur kan man underlätta för de barn med någon form av svårigheter var mitt fokus på SETT-mässan 2018. Det fanns mängder av föreläsningar som ur olika vinklar belyste hur man kan underlätta dessa elevers skolgång och hur man får de att lyckas. Här kommer jag att belysa 3 olika perspektiv. 1. Lärmiljön Det som alla föreläsarna hade gemensamt var att de pratade om vikten av att tänka igenom sin lärmiljö:…

Läs mer >>

Molnet – Förskolans förhållningssätt till digitala verktyg

september 30, 2015

Camilla Askebäck Diaz, förstelärare på Södermalmskolan i Stockholm bloggar om när Tobias Gyllensvärd, Anna Stigsdotter och Karin Sönnerås samtalar om förskolans förhållningssätt kring digitala verktyg. Anna och Karin arbetar båda på förskolor i Kungsbacka kommun. Sammanfattning av samtalet: Det är viktigt att man ser till att det finns en digital plan i förskoleområdet, detta för att det ska bli en jämn nivå oavsett vilken avdelning som barnen börjat på. Användningen…

Läs mer >>