Kolla förskolors arbetssätt undersöks inom ramen för From great to excellent

mars 8, 2019

Området demokrati är en stor del av förskolans läroplan och våren 2018 började pedagoger från området Kolla ett medvetet och riktat arbete med uppdraget att främja demokrati. Förskolans arbete är nu en del i utbytet som sker inom From great to excellent, FGTE, under läsåret 2018-2019. Kajsa Envall förskolechef och Gabrielle Sohlman, förskollärare var i februari värdar för personal från förskolor i Varberg och Halmstad som gjorde ett besök för…

Läs mer >>

From great to excellent – lokalt och regionalt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse

januari 31, 2017

From great to excellent, FGTE, är benämningen på Kungsbackas process och utvecklingsarbete som ska bidra till att vi når såväl läroplanens mål som kommunfullmäktiges mål om en skola i världsklass. En skola i världsklass innebär ska inte ses som att vi ska bli bäst i världen; vårt fokus är på en likvärdig skola och att minska gapet mellan barnen/elevernas kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera! FGTE är…

Läs mer >>

“From Great to Excellent” – dags att sammanfatta.

oktober 13, 2015

I det fjärde inlägget i reportageserien “From Great to Excellent” sammanfattar Anette Liedström Hjorth intrycken av studieresan till Toronto. Eftertanke och respekt Så är det då min tur att summera studieresan, en del i förstudien till From Great to Excellent – vårt fyraåriga halländska utvecklingsprojekt. Några av resenärerna har efter fullmatade studiedagar bloggat kort här på Kungsbackadelar. Gruppen som helhet, inklusive våra politiker, har även haft en “backspegelövning” efter studiebesöken varje dag. Där…

Läs mer >>

“From Great to Excellent” – besök på Toronto District School Board

oktober 9, 2015

  Helena Sagar och Tommy Korsell delar med sig av erfarenheter från tredje dagen på resan… Idag har vi varit på besök hos Toronto District School Board som leder hela Torontos skolorganisation med 250 000 elever. Imponerande hur man arbetar så systematiskt med ett fåtal mål hela undervisningssystemet igenom! Strukturerna är tydliga och kulturerna är formade utifrån elevernas lärande och behov samt lärarens viktiga roll i detta; det genomsyrar hela systemet…

Läs mer >>

“From Great to Excellent” – resan fortsätter…

oktober 8, 2015

Rapport från dag två, Magnus Fogelblad och Annika Hellström berättar. Idag har vi som har förmånen att få vara på besök i Kanada varit på skolbesök. En nybyggd skola – Brooklin High school i utkanten av Ontario som var en skola för elever från 14-18 år. Gruppen träffade rektor, lärare och massa glada, positiva elever. Reflektioner vi gör är att alla på skolan har ett mycket positivt bemötande, stödjande och…

Läs mer >>

“From Great to Excellent”

oktober 7, 2015

En grupp från Kungsbacka med omnejd är just nu på besök i Kanada. Förvaltningen för Förskola och Grundskola har tagit initiativ till skolutvecklingssamverkan i Halland – From Great to Excellent Läs mer om bakgrunden och det halländska samarbetet på Kungsbacka.se – om initiativ för skolutveckling Följ nu med Lars Clemensson, verksamhetschef Utveckling, på resan. Dag 1 Under fyra dagar är vi en grupp på besök i Kanada. Vi försöker lära…

Läs mer >>