SETT 2015 tankar från förskolan

maj 24, 2015

Tankar inför resan: Är sugen på att hitta olika idéer, möjligheter och inspiration för vårt fortsatta arbete med digitala verktyg i vår förskola. Arbetar just nu med film med våra 5 åringar. Pratar och tänker mycket på hur viktigt det är att barnen lär sig redan på förskolan hur viktigt det är med värdegrund och respekt i användandet av tekniken. Tove Lager, Annebergs förskola Tankar inför resan: Jag är nyfiken…

Läs mer >>

Film av Särö skola – från SETT

maj 18, 2015

Vi är inspirerade av alla nya spännande möten som skett under resan och inne på mässan. Att dessutom få möjligheten att upptäcka Settmässan tillsammans med kollegor på skolan har varit väldigt givande. Det var två intensiva dagar på mässan som gav inspiration och idéer. Vi har redan använt en del av detta i undervisningen medan andra saker är i planeringsstadiet och får ta tid att smälta innan det faller på…

Läs mer >>

Tankar från Katrin på “Made by Kungsbacka”

maj 16, 2015

Jag arbetar på Made by Kungsbacka som är en satsning från förvaltningarna FG och GV samt Kommunstyrelsen/näringsliv. Made by Kungsbacka främjar företagsamhet och kreativitet. Inspirerar till nyfikenhet och samarbeten och bygger broar mellan utbildning, näringsliv och omvärlds. En del av mitt uppdrag är att sprida goda exempel och uppdatera intresserade om vad som händer gällande SSA i Kungsbacka Kommun men även nationellt och då använder jag mig utan hemsidan Made…

Läs mer >>

Vi tänker om, Vi tänker nytt, Vi tänker om igen…

maj 12, 2015

En stor del i vårt arbete med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete på vår förskola består av Unikum. På Villa Emilia arbetar vi med det digitala verktyget Unikum. Vi har valt att använda oss av Villa Emilias blogg, avdelningarnas bloggar och barnens lärlogg. Detta för att tydligt kunna dokumentera utveckling och lärande på både grupp- och individnivå. I bloggen kan man följa arbetet med de olika projekten på respektive avdelning. I…

Läs mer >>

SETT – dagarna, Kista 2015

maj 12, 2015

Jag har summerat mina dagar i Kista och på SETT – mässan genom att fokusera på följande ord: POSITIVA – VAD FUNGERAR, PROFESSIONELLA, RELATIONER, FOKUS OCH STRUKTUR, GÖRANDE, ÅTERKOPPLING OCH REFLEKTION. Jag tror att många lärare idag använder sig av digitala verktyg i sin undervisning. Men jag tror även att det är många som inte har någon direkt tanke med själva användandet av just dem. Det man måste tänka på…

Läs mer >>

SETT 2015 – Detta fick jag med mig!

maj 10, 2015

Mitt mål med denna resa var att få inspiration till att jobba ännu mer med digitala verktyg ibarngruppen. Jag ville ta del av och inspireras av föreläsare om det moderna och innovativa lärandet.Som IKT pedagog ville jag hitta tillbaka till min glädje att utveckla arbetet i barngrupperna för att jobba med Ipads och smartboards. Känna att detta är rätt och utvecklande för våra barn. DET fick jag absolut med mig. Så mycket…

Läs mer >>

Fµ©k you helvetesskola!

maj 8, 2015

Jag heter Elisabet Teghult och under snart fyra år har jag arbetat som rektor på Varlaskolan. Under de här åren har jag mött flera elever som av en eller annan anledning inte kommer till skolan. Alla eleverna har mycket rimliga anledningar till varför de började stanna hemma och till vad det är som vidmakthåller situationen. Det kan handla om allt möjligt från t.ex. kamratrelationer som gått i baklås, sjukdom,ångest inför alla prestationskrav som finns…

Läs mer >>

Mellan det trygga och det okända

maj 6, 2015

Jag heter Annika Wannebo Arvidsson och arbetar på Barkassens förskola i Onsala.Jag åkte till Kista med öppet sinne, jag visste inte riktigt vad som väntade. Mina förhoppningar var ändå att få lite hjälp att komma vidare i arbetet med de digitala verktygen vi har.När vi väl kommit in till mässområdet var det som att komma in i en bikupa. Jag fick gå runt ett par varv bara för att kunna…

Läs mer >>

Sett 2015 – Tankar från en förskolepedagog

april 30, 2015

Så nu är man nyss hemkommen från SETT- mässan i Kista. Långa dagar och högt tempo men ack så inspirerande och roliga. Mina tankar innan resan var att jag ville få med mig tips och idéer kring hur man konkret arbetar i verksamheten, så det digitala lärandet och verktygen blir en del av barnens vardag. Nu när allt har sjunkit in och man fått tid att reflektera kring vad jag…

Läs mer >>

Vad gör vi nu då?

april 29, 2015

Mitt namn är Catharina Åkerlund och jag arbetar som språklärare på Varlaskolan i Kungsbacka kommun – jag undervisar i ämnena svenska, engelska och tyska. Jag är också förstelärare inom skolutveckling sedan en tid tillbaka. Det var som ämneslärare jag ansökte om att komma med till SETT, men det var som förstelärare jag åkte…Helt klart förändrades fokus mellan första tanken på att åka med, till genomförandet och eftertanken som jag nu…

Läs mer >>

Vad jag har sett på Sett

april 24, 2015

I mina tankar som jag skrev innan Sett15 skrev jag att jag var intresserad av att se om dagens undervisning tar vara på de möjligheter som erbjuds i form av digitalt stöd. Flera av de föreläsare vittnade om möjligheterna och de pedagogiska program som faktiskt ger oss oändliga variationer att jobba med it i skolan. I dagar då politiker och vuxenvärld förfasar sig över hur små barn använder datorer och…

Läs mer >>

Om eleverna inte vill växa inom skolans ramar får vi flytta ramarna!

april 20, 2015

Jag heter Kajsa Cronelid och jobbar som förstelärare på Gullregnsskolan i Kungsbacka. Jag arbetar mycket med entreprenöriellt lärande och lärmiljö, både psykisk och fysisk. Jag arbetar för närvarande bara med matematik och min dröm är att få en skola som inte sitter fast i traditionella matematikläromedel där alla elever ska gå samma väg till målet. Min vision är en skola med differentierat lärande där eleverna själva äger sin kunskapsutveckling. Världen krymper och kommer…

Läs mer >>