Kollegialt lärande på SETT mässan

juni 9, 2015

SETT-mässa den 15-16 april 2015 Under SETT-dagarna var jag på en föreläsning om Kollegialt lärande med representanter från ALP-projektet. ALP står för Alingsås, Lerum och Partille kommuner. Det Kollegiala lärandet innebär att vi pedagoger lär av varandra. I de kommunerna har arbetat med Kollegialt lärande i 10 år och har under den tiden arbetat fram en bra struktur och rutiner för hur det skall fungera på bästa sätt. Man har…

Läs mer >>

Minecraft i undervisningen – det omdefinierade lärandet

juni 4, 2015

Av: Lina Häger, lärare i Garbo 2-3 på Björkris skola. Mincraft är ett bygg- och äventyrsspel som tar sin början i en öppen värld där spelare samarbetar för att bygga fantastiska och fantasifulla saker. Jag och min klass har under tre veckor utforskat den värld som minecraft erbjuder sina utövare – vi har utifrån vårterminens forntidstema byggt stenåldersbosättningar. Byggspelet har gett oss förutsättningar att skapa som inte skulle kunnat gå…

Läs mer >>

Freinet 2.0

juni 1, 2015

Året är 2015 och platsen är SETT-mässan i Kista. Runt ett bord står vi andäktigt samlade. På bordet finns en blänkande maskin i stål och plast. En 3D-skrivare. Förundrat betraktar vi maskinen medan dess extruder, med ett dovt surrande, spritsar ut en tunn röd plastmassan och lager för lager bygger upp en miniatyr av Stockholms stadshus… Vi förflyttar oss. Till en annan tid, en annan plats… Året är 1945 och…

Läs mer >>

Wikipedia – mer än en encyklopedi

maj 30, 2015

Det mest fantastiska med SETT var alla 45-miutersföreläsningar man kunde välja mellan. Tyvärr blev det bara en dag för mig och det var så svårt att välja! Det blev bland annat flippat klassrum med Fröken Flipp, informationssökning och källkritik i skolan och Anne-Marie Körling. Jag hamnade också på en föreläsning jag trodde skulle handla om läsförståelse men som visade sig handla om Wikipedia! Ylva Pettersson, bland annat gymnasielärare, bloggare på…

Läs mer >>

Den nya skolan

maj 28, 2015

I och med att Lgr11 infördes skedde ett paradigmskifte i svensk skola…eller skedde det verkligen? Vad innebär det egentligen att omdefiniera sin undervisning – att gå från att undervisa i tidigare läroplaner till dagens läroplan Lgr11. Jag är en relativt ny lärare. Jag gick själv i skolan under skiftet Lgr 80 till Lpo94, läste till lärare under Lpo94 och undervisade i densamma från 2002-2010. De sista åren har jag naturligtvis…

Läs mer >>

Tankar av Pia från SETT-mässan

maj 26, 2015

”Jag vill åka till SETTmässan för att inspireras i mitt dagliga arbete gällande det moderna och innovativa lärandet. Det jag främst är nyfiken på och behöver input i är pedagogisk dokumentation, barns delaktighet och inflytande, och få inspiration över lag kring hur man på ett bra sätt kan använda digitala verktyg i verksamheten. Det är områden som jag upplever att vi behöver lite nya infallsvinklar kring på vår avdelning här…

Läs mer >>

Tankar från en förskola om SETT mässan!

maj 23, 2015

Vi har fått äran ifrån vår chef att delta på SETT mässan. Vi ser det som en rolig utmaning att få inspiration och ny kunskap kring hur vi på ett innovativt sätt kan arbeta med IKT tillsammans med barnen. Vi är nyfikna förskollärare som arbetar på två utav fyra små enheter där vi behöver bredda våra IKT kunskaper. Vi ser detta som en fantastisk möjlighet att få se ett nytt…

Läs mer >>

Don´t limit a child to your own learning, for he was born in another time.

maj 22, 2015

Jag heter Camilla Lindskog och arbetar på Skoldatateket som specialpedagog, det är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. På SETT- mässan var jag på flera spännande och intressanta föreläsningar. Det var två givande och lärorika dagar. Speciellt betydelsefullt för mig var det personliga mötet med de som arbetar på Skoldatateket Stockholm och deras föreläsning om elevers rätt att välja arbetssätt- möjligheter med en…

Läs mer >>