Blogg med Ipad i förskolan – Prästgårdsängens förskola

april 16, 2012

På avdelning Lingonet på Prästgårdsängens förskola i Fjärås har man just startat en blogg.  Evelina Johansson, Linda Johansson och Sofia Olsson berättar i att syftet är flerdelat med bloggen Föräldrarna får snabb information och inblick i sina barns vardag på förskolan. Bloggen underlättar för pedagogerna i den pedagogiska dokumentationen Bloggen är ett verktyg för att göra barnen delaktiga i det pedagogiska arbetet  på förskolan De har valt att arbeta med Posterous…

Läs mer >>