Ett reportage från Björkris förskola.

december 3, 2013

– Appen iMovie används för att tillsammans med barngruppen skapa projekt samt trailers över barngruppens utforskande, fantasi och kreativitet. Läroplan, fokusmål (Piafs fokusmål är “Kommunikation och möten”) samt huvudmål (“Kommunikation och språk är huvudmålet på Björkris förskola och skola) används mellan filmklippen i trailers/projekt för att gestalta processen i samspel med mål, syfte och vision samt friska frågor (hur, varför och vad) kring det vi tillsammans utforskar. Piaf har sin…

Läs mer >>

Den lustfyllda måltiden :-)

oktober 31, 2013

Ett reportage från Björkris förskola. Tillsammans arbetar vi, barngrupp och medupptäckande pedagoger, inom Grön flagg för en lustfylld måltid av inflytande och delaktighet Inom mellanmål. Vi tar tillvara på allt som vi skapar! Vi skapar tillsammans former och mönster, matematik!Vi arbetar inom experiment, teknik, då vi skapar färg i vattnet med hjälp av karamellfärg. – Vad händer då man blandar några färger? – Vad händer då man blandar alla färger? Friska…

Läs mer >>