Skoldatateket besöker Skoldatateket Stockholm och #SETT- mässan 2016

maj 4, 2016

Vårt fokus för resan var att träffa Skoldatateket Stockholm för att utbyta erfarenheter samt knyta nya kontakter med andra Skoldatatek. Vi hade en givande eftermiddag som startade med att 11 Skoldatatek träffades och diskuterade nuläge och framtid. Sedan träffade vi Skoldatateket Stockholms pedagoger. Vi tog del av och inspirerades av deras arbetssätt. Vi kände att vi fick med oss mycket i bagaget såsom tips på utbildningsinsatser och tankar kring hur vi…

Läs mer >>

Vad jag har sett på Sett

april 24, 2015

I mina tankar som jag skrev innan Sett15 skrev jag att jag var intresserad av att se om dagens undervisning tar vara på de möjligheter som erbjuds i form av digitalt stöd. Flera av de föreläsare vittnade om möjligheterna och de pedagogiska program som faktiskt ger oss oändliga variationer att jobba med it i skolan. I dagar då politiker och vuxenvärld förfasar sig över hur små barn använder datorer och…

Läs mer >>