Ny utvärdering av skoldatatek

september 22, 2015

Är du nyfiken på hur ett skoldatatek arbetar? Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har gjort en sammanställning av olika rapporter, över vilka förutsättningar som krävs för att skoldatateken ska bli framgångsrika och vilka effekter pedagoger upplever av skoldatatekens insatser. “It i lärandet och alternativa verktyg tycks ge positiva effekter för elever och dess inlärning. Lärarna upplever att eleverna får ett ökat självförtroende, arbetar mer självständigt och arbetar med samma material som övriga…

Läs mer >>