“Lek och lär hållbart med teknik”

oktober 23, 2017

Värdegrundsarbete med hjälp av värdeskapande lärande (VL) ”LEK OCH LÄR HÅLLBART MED TEKNIK”   För drygt tre år sedan så hade vi på Kullaviksskolan vår första Teknikdag. Det är en dag då hela skolan arbetar med ett tema. De elever som går i år 7-9 är indelade i mindre arbetsgrupper om 4-5 elever och har hand om en ½ klass av eleverna från F-6. De håller i lektionerna under hela…

Läs mer >>

Lärande i Naturvetenskap och Teknik på Hålabäcks förskolor

maj 23, 2017

Efter två års studiecirkel i teknik och naturvetenskap har vi nu haft vår stora avslutning. På förskolemässan, avslutningen, fick alla pedagoger på Hålabäcks förskolor samt fyra pedagoger från Gullregnsskolans förskoleklass presentera sitt arbete kring naturvetenskap och teknik. Fokus låg på barnens och pedagogernas eget lärande. Vad lärde vi oss? Lärandet stannade inte bara i Naturvetenskap och Teknik utan lärandet spred sig som ringar på vattnet i hela verksamheten. Både barn…

Läs mer >>

Bee-Bot på besök på Prästgårdsängens förskola

maj 8, 2017

Vi arbetar med tema språk på vår förskola och fick möjlighet att låna en Bee-Bot. Vi introducerade Bee-Bot genom att prata om flera olika begrepp såsom programmering, robot, att det är vi som styr etc… Vi drog även paralleller till verkligheten och kom fram till att det är mycket som vi styr med våra hjärnor, programmering. Sedan fick barnen prova hur den funkade. Med hjälp av olika symboler samarbetade barnen…

Läs mer >>

NT och Tekniknätverksträff för skolan och förskolan

januari 18, 2017

  Tid : 1 februari 15:00-16:30 Plats: Hålabäcksskolan Förskolan: Vi kommer att titta på ”Barns utforskande i vardagen och naturvetenskapligt arbetssätt”. Vad säger läroplanen om ämnet naturvetenskap? Vad innebär ett naturvetenskapligt arbetssätt? Vad krävs av mig för att vara en medforskande pedagog? Hur ställer jag produktiva frågor? Det blir också praktiskt arbete i form av experiment, så ni får med er lite skoj hem att testa med barnen.   Skolan:…

Läs mer >>

Nu händer det…

november 18, 2016

… i Kungsbacka! Fler och fler av pedagogerna i våra verksamheter börjar pröva hur det är att arbeta med barnen omkring kod och programmering, att använda IT som material och gå ett litet steg från konsument mot producent. Många har köpt in något eget, det övas och prövas med konstruktionsmaterial, legorobotar, programmeringsappar, små och större robotar, microdatorer, 3D printers, dansprogrammering … Några har hållit på ganska länge vid det här…

Läs mer >>

Nu är det lite bråttom…

november 9, 2016

… att anmäla till vår kommande workshop om makerkultur, kod och programmering. Ingen avgift – för dig som är pedagog i Kungsbackas grundskolor och nyfiken! Tisdagen den 15:e november bjuder vi in till ett lärande pass tillsammans med ATEA. Aktiviteten är på Kollaskolan, 6-9, tid:15.00-17.30. Nedan lite om workshopinnehållet – det blir möjlighet att pröva Quirkbot, Strawbees och LittleBits:-) Quirkbot är en liten robot du kan programmera och konstruera i…

Läs mer >>

Nätverksträff i Kungsbacka

mars 10, 2016

  Inbjudan Tekniknätverksträff VT 2016   Onsdag den 23 mars träffas vi i Hålabäcksskolans aula/filmsalen kl.15:00-16:30 för en inspirationsträff runt Teknikämnet. Träffen kommer koncentreras kring ett teknikmål ur Lpfö98/10:   ”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”   Det blir både teoretiskt och praktiskt i form av en workshop kring bygg och konstruktion.   Anmälan görs genom mail till anne-charlotte.siira@kungsbacka.se Ange…

Läs mer >>

Vattnets kraft

februari 4, 2016

Reportage från nästa projekt inom förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik, högskolan i Halmstad. Pölagårdens förskola arbetar med Grön Flagg (Håll Sverige rent) . Ett mål är att visa på vattnets kraft, en presentation av Eva-Lise Kalsson

Läs mer >>

Reflektera mera!

februari 1, 2016

Reportage från ytterligare ett av projekten inom förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik, högskolan i Halmstad. Pedagogerna Louise Eskeland, Linda Strömbäck och Cecilia Wennerbäck tar oss med till en värld av ljus och kontraster, med barn som naturvetenskapliga forskare. Projektnamnet Reflektera mera är dubbelbottnat och anspelar både på reflektion som fenomen samt reflektion som ett kognitivt redskap. Att kunna ställa hypoteser, sätta sig in i olika perspektiv och dela detta tillsammans med andra barn och…

Läs mer >>

Varför åker inte klossen?

januari 22, 2016

Reportage från ett av projekten inom förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik, högskolan i Halmstad. Pedagoger från Hede förskola och Tölö förskola berättar. Vi såg ett intresse hos barnen när de höll på att köra med bilar, de ville ha olika lutningar på backen som de körde nerför, de fyllde bilar med sand för att kunna se vad som hände. utifrån detta intresse bestämde vi att vi ville arbeta med friktion. Då vi…

Läs mer >>

En dag med fokus på Naturvetenskap och Teknik i förskolan

januari 21, 2016

Tisdag den 12:e januari bjöds det på en ämnesdidaktisk konferens som handlade om naturvetenskap och teknik. Det var deltagarna i förskolelyftskursen Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning 7,5hp som avslutade sin utbildning med att presentera sina projektarbeten och kollegor i förskolan bjöds in. De presenterade sina projekt genom powerpoints, film och utställning. Det gavs också intressanta föreläsningar av Martina Jönsson från ”Matlabbet” och en föreläsning om ”Komposten”…

Läs mer >>

Ett laddat samarbete för ett renare Kungsbacka

april 22, 2015

Usch, det luktar äckligt, säger eleverna och håller för näsan när de guidas runt bland vattenbassängerna på Hammargårds reningsverk i Kungsbacka. Får man kasta snus i toaletten? frågar en pojke. Absolut inte, svarar Mats Bäckman, processingenjör, snus innehåller flera ämnen som följer med vattnet och skadar naturen. Samma sak är det med läkemedel. Eleverna i årskurs 4b på Kollaskolan är på studiebesök i verkligheten. Nyfikenheten är stor bland barnen, i…

Läs mer >>

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

maj 15, 2014

Skolverket har startat ett nationellt nätverk med lokala skolutvecklare inom naturvetenskap och teknik, ca 130 NT-utvecklare. Utbildningen av NT-utvecklare pågår 2013-2016 och i Kungsbacka är det Elisabeth Settergren som är NT-utvecklare i skolan och Anne-Charlotte (Lotta) Siira är NT-utvecklare mot förskolan. Samtidigt som utbildningen pågår så arbetar vi på hemmaplan. Elisabeth har startat upp teknikutbildningar på 7,5p för lärare och förskollärare och jag handleder ett arbetslag på Lindströms förskola. I…

Läs mer >>