Tillsammans för varje barn

juni 8, 2018

Dag 2 i Inverness, Skottland Idag fick vi ta del av chefers erfarenheter av arbetet nära verksamheten med att skapa rätt stöd, i rätt tid, till rätt barn. Alla poängterar vikten av att familjer inte ska behöva berätta sin historia flera gånger. De beskriver hur de tar ansvar via en för familjen utsedd person (en sk ”named person”) som tar ansvar för barnets plan. Den här planen innefattar alla aktörers…

Läs mer >>