Tala som Ted

Tala som TED

Vi i Garboklassen (år 3-4) har under 5 veckor jobbat med TED-talks. Eleverna har själva fått förbereda sina talks utifrån en given arbetsgång. Sen har de övat, övat, övat för att så småningom hålla sitt tal för övriga klassen.

När projektet började var det otänkbart för de allra flesta att hålla ett tal, oavsett för någon. På slutet ville nästan alla visa sitt tal för övriga världen, på sin blogg. Gå gärna in och titta.
https://bjorkris.wordpress.com/

Vad är tala som TED?

Små miniföreläsningar som man har förberett om ett ämne som ligger en varmt om hjärtat och som man vill dela med sig av.

Varför tala som TED?

 Förmågor

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att

 • kunna jämföra likheter och skillnader​
 • kunna reflektera​
 • kunna beröra​
 • kunna välja en talarstrategi​
 • kunna dela med sig​
 • kunna förklara​
 • kunna använda olika ord och begrepp​

Kunskapskrav

Du ska:

 • kunna säga vad du tycker​
 • kunna förbereda och hålla en muntlig redovisning​
 • kunna göra budskapet tydligt​
 • kunna formulera egen text

Vill du veta mer?

Självklart får du gärna höra av dig: jennie.lithen@gmail.com

eller gå in på:http://talasomted.se/