Teknikdag på Kullaviksskolan

Årets Teknikdag på Kullaviksskolan gick av stapeln onsdag 10 oktober.

Alla skolans elever arbetar åldersövergripande i olika projekt med digitalisering och värdegrundsarbete som grund. Under hela dagen så sker arbete över åldersgrupperna. En viktig del av dagen är att de äldre eleverna skall var med de yngre eleverna på raster och på lunchen. Lunchen i år var korv med bröd och frukt utomhus. 

I år så arbetade åk F-2 tillsammans med elever från åk 9 i ett projekt kring värdegrundsarbete.

De yngre eleverna skapade filmer kring frågeställningar som ”Hur kan man vara en bra kompis?” eller ”Vad kan man göra om någon sitter ensam?”. De äldre eleverna hjälpte till att filma och att sedan skapa QR-koder som sattes upp i skolan. Dessa kunde eleverna sedan gå runt och scanna av och se varandras arbeten.

I åk 5 och 7 så skulle man istället arbeta med micro:bit.

En elev från åk 5 samarbetade med en elev från år 7 och lärde sig tillsammans hur man kan programmera en micro:bit. Eleverna fick en introduktionsfilm och sedan ett arbetshäfte där de kunde följa varje steg.
Några elevkommentarer från dagen har varit: ”Jättekul”. ”roligt att jobba över stadierna”, ”kul att lära känna varandra”.

Åk 3 och åk 8 samt åk 4 och 6 arbetade med Minecraft.

Då elever i de yngre åren har arbetat med detta innan så kunde de lära och stötta de äldre eleverna. Tyvärr så uppstod en del tekniska problem men man löste detta genom att istället arbeta med egna världar i Minecraft samt med Code.org.
En viktig vinst av dagen är att äldre och yngre elever lär känna varandra. Att man kan se att oavsett ålder så kan man bidra i ett arbete. Vi skapar en större trygghet mellan låg-, mellan- och högstadiet och vi får en möjlighet att arbeta med digitaliseringen utifrån olika områden.

Elisabeth Settergren
Förstelärare, Ma/NO/Tk lärare 6-9
Kullaviksskolan