The Big five – intryck från en studieresa – del 2

Studiebesök på Googles huvudkontor

Den tredje dagen på resan inleddes redan i gryningen för min del. Morgonjogg för att få igång kropp och knopp, sedan en minifrukost på rummet. Det var förbestämt att vi skulle få äta dagens första mål hos Google, vid sjutiden skulle vi äntra bussen. Vid det här laget var truppen komplett, 55 förväntansfulla deltagare skakade hand med varandra och försökte skapa minnesbilder över vem som var vem.

Studiebesök Google, Mountain View

Efter en kortare busstur kom vi fram till Googles huvudkontor.
Hela delegationen blev sedan eskorterad till den del av huset där dagens program skulle gå av stapeln.
Området var 110000 kvm. kontorsyta, rekreationsyta utomhus på campusområdet. Vi gick ingen rundtur …
Vi blev välkomnade av Joakim Abrahamsson Head of Google for Education Sverige. Joakim lever och leder i Sverige, hade inte varit på Google tidigare.

Syftet med studiebesöket var att ta del av Googles strategiska arbete kopplat till utbildningssektorn, samt att ta del av hur Googles strategi knyter an till individens och samhällets utmaningar kopplade till data, integritet och säkerhet.

Vi träffade fyra olika personer från Google – namnen får ni nedan samt även Anders Petterssons och vår reselednings suveräna sammanfattning.
Under hela resan har vi haft stöd av en proffsdokumentatör från RISE – ovärderligt när intrycken stockar sig och anteckningarna tenderar att svämma över alla breddar.
Jag delar väldigt gärna med mig mer i samtal, här i bloggen blir det lite kortfattat. De viktigaste insikterna kommer när vi kan få reflektera och knyta intrycken till levande processer på hemmaplan. Hör av dig!


The garage mindset – HP garaget i Palo Alto – du kan innovera snabbt  – du har en idé och kan verkställa den.
Googleyness – vad är det? Nyfikenhet, samarbete, skalbarhet, väldigt enkelt. Payforward mentalitet.

Hur kan man fortsätta den accelererande utvecklingen?

Bygg en fantastisk miljö att utvecklas och arbeta i – intern databas – man samverkar med alla – Googlers är happy, helthy and heard.
Program-manager håller ihop allt.

Varför innovera?Googles mission är att organisera världens information och göra den universellt meningsfull och användbar.

Produkterna står för hur Google innoverar. Har 8 av 10 applikationer med  8 billioner användare. (FB och Instagram fattas)
(Sök – 1997, kartor 2005, android 2008, play 2012, photos 2015, gmail 2004, YouTube 2006, Chrome 2008, Drive 2012)

Utvecklingen förbättras ständigt, gradvis med nästan osynlig förändring. Notifiering gör dig uppmärksam och du får en lektion i hur du använder det nya.

Gör fel fort och iterera (Fail fast and iterate)

  • Har det passerat tandborsttestet?Kommer det ha potential att bli använt två gånger per dag hos många användare – då kan vi utveckla och lägga resurser.

Hos Google:

• Presentation: Innovation, a Google Cloud presentation av Justin Lynch
• Presentation: Google for Education av Tom Gierke
• Presentation: Privacy and Compliance av James Snow
• Presentation: av Dan Altman, AI technology, risks and opportunities n

Slutsatser och lärande:

Vår reselednings sammanfattning
  • Många stora företag (Apple, Google, HP m.fl.) började sin resa i ett garage, det är därför viktigt att inte förlora sitt “garage mindset” även om man är ett stort företag. De tre nycklarna för att skapa innovation enligt Google är: 1) Fokusera på användaren, 2) Tänk stort kring teknologin, 3) Arbeta i en tillåtande och innovativ kultur.
  • Vid användning av AI är det en stor utmaning att hitta bra initiativ på utbildningssidan även om de finns. Inget tyder på att något inom ett 5-10 års perspektiv kommer att påverka ”hela utbildningssystemet” däremot kommer det bidra till olika delar. ”Personalized learning” är fortfarande långt borta.
  • AI och Machine Learning (ML) påverkar oss redan idag, hur vi undervisar och hur vi kommer att lära oss i framtiden. Googles produkter inom utbildningssektorn består av Chroomebooks, G Suite for Education och Google Classroom. G Suite for Education har ca 90 miljoner användare idag. Till detta finns stödtjänster (t.ex. lärarfortbildning). Globalt kan man notera att samtliga av de tio mest använda tjänsterna i världen alla arbetar med ML och det finns inga tecken på att ML inte kommer att dominera framtiden.
  • Enligt Google är de enda leverantören som har kontroll i hela kedjan. Det innebär att man har hög säkerhet från hårdvaran till operativsystemet, nätverk och användandet kring sina utbildningsprodukter. Det land som har den starkaste lagstiftningen kring säkerhet och personlig integritet sätter standarden för alla i Googles produkter. Det gör t.ex. att alla i hela världen har GDPR-kompabilitet eller att Sydkoreas krav på kryptering gäller överallt. De granskas även regelbundet av flertalet olika globala och nationella institutioner.
  • Google påpekar att det INTE äger användarnas data i sina utbildningsprodukter utan den ägs av användarna. Google har strikta system för vilka som kommer åt datan (supportpersonal etc.).
  • Google har ett antal löften kopplat till sina produkter avseende privacy.

Om fortsättningen på dagen berättar jag i nästa blogginlägg – efter springande lunch landade vi först hos Facebook, sedan på Stanford University följt av Nordic Innovation House.

To be continued … 🙂 Åsa BL