The Big Five – intryck från en studieresa – del 3

Studiebesök på Facebook samt upplevelser på Stanford University och Nordic Innovation House.

Vår första späckade programdag fortsatte med en kortare busstur till Facebooks huvudkontor, Menlo Park, också detta beläget i Silicon Valley. Vi reste med abonnerad buss dessa dagar vilket medförde flera goda bieffekter. En var givetvis att programmet kunde bli väldigt effektivt, men den viktigaste var möjligheten till interaktion med medresenärer.

Min målsättning i bussen var att sitta tillsammans med en ny person vid varje förflyttning, och det lyckades nära på. Detta innebar intressanta samtal med många tidigare obekanta personer. Vi talade om resan och det vi upplevde såklart, men också om samhället, politiken, utmaningar och glädjeämnen i yrket och privat, hur man fostrar barn, hur får man sin stenålderskropp att må bra i dagens tempo, vilken oerhörd upplevelse vi delar … livet helt enkelt. Ovärderligt!

Aktiviteterna på Facebook bestod av:
• Rundvandring på Facebooks campus
• Presentation av Justine Isola, Product Policy Manager om ”Fighting False News on Facebook”
• Filmvisning kring Facebooks arbete med falska nyheter. (Facing Facts: An Inside Look At Facebook’s Fight Against Misinformation)
• Presentation av Lauren Hyle om ”Facebook Education Story”

Syftet med studiebesöket var att ta del av Facebooks strategiska arbete kopplat till utbildningssektorn, samt att ta del av hur Facebooks strategi knyter an till individens och samhällets utmaningar kopplade till data, integritet och säkerhet.

Rundvandringen i den vänliga utomhusmiljön gav intryck liknande Liseberg och andra nöjesparker. Mötesplatser i det fria, caféer och glassbarer, en verkstad för kreativt skapande … Vi blev bjudna på det mesta och landade så småningom i konferensavdelning där programmet tog sin början.
Större delen handlade om Facebooks arbete med att förebygga och bekämpa falsk information, en del om initiativ mot utbildningssektor och arbetsliv.

Slutsatser och lärande – Facebook:

Vår reselednings sammanfattning
 • Facebook försöker balansera mellan att tillåta yttrandefrihet på nätet och att ta ansvar för att motverka spridandet av falska nyheter och desinformation i sin plattform.
 • Det finns tre typer av åtgärder som Facebook tar mot falsk information i sin plattform. Dessa är remove, reduce och inform. Remove innebär ta bort uppenbart falska konton (1 miljon per dag) och artiklar, reduce att artiklar och inlägg visas i mindre omfattning för användarna och inform att Facebook föreslår alternativa och kompletterande inlägg och artiklar.
 • Förebyggande har Facebook några initiativ ”offline” med att utbilda i informationskunnighet och mediakritik.
 • Enligt Facebook är utbildning viktigt för dem och de vill genom sin ställning bidra till utbildningssystemet och därmed till de globala hållbarhetsmålen.
 • Facebook Workplaceär en produkt för arbetsplatser och team att samarbeta, men i dagsläget saknas Facebook en anpassad produkt för just skolan.
 • Facebook har ett par olika initiativ/projekt kopplade till utbildningssektorn som de själva driver för att stödja utbildningssystemet såsom t.ex. inspirEdoch Tech Prep(programmering).

Från Facebook åkte vi sedan vidare till Stanfords fantastiskt vackra campusområde. Detta låg på gångavstånd från vårt hotell i Palo Alto så några av oss hade redan dagarna innan varit och smygtittat i omgivningarna.

På Stanford träffade vi Inger Gustavsson, Vinnova som berättade för oss om Stanford University i historia och nutid om och Vinnova i Silicon Valley. Vi fick därefter information från Henric Jonsson, Sveriges forsknings- och innovationsråd, Svenska ambassaden i USA tillsammans med en inbjudan till en utökad rundvandring på universitetsområdet lite senare på kvällen.

Slutsatser och lärande – Stanford

 • Vad är speciellt med Silicon Valley? – Jo, den unika samverkan som sker mellan etablerade företag, forskning, kapital, teknologi och startups.
 • Stanford är ett av världens bästa universitet som sedan starten haft som uppdrag att ”utbilda framtidens ledare för att tjäna samhället.” Det har resulterat i 20 nu levande Nobelpristagare, 39 000 startade företag och även 270 OS-medaljer. För att vara del av lärarkåren behöver man vara outstanding både vad gäller forskning och undervisning.
 • Sverige har en lång och unik relation till Stanford genom Wallenberg-familjen. Det innebär bl.a. att Vinnova har möjlighet som enda innovationsmyndighet vara placerad på universitetet.
 • Sverige har ett högt anseende i USA med långa och goda relationer, inte minst gällande företagande och innovation. Svenska företag genererar ca 360 000 direkta jobb i USA.
 • Sverige har en speciell innovations- och utvecklingssatsning i sex strategiskt utvalda länder, där USA är ett av dessa.
 • Nordic Innovation House är ett nordiskt samarbete som syftar till att främja innovation och utveckling för nordiska företag i Silicon Valley, New York, Hong Kong och Singapore. Man kan bidra med bl.a. nätverk och kontakter till nordiska företag som vill utvecklas.

Måndagen avslutades med ett mycket trevligt mingel på Nordic Innovation House med särskilt inbjudna gäster. Jag samtalade med många personer den kvällen, träffade nästkommande dags värdar från Apple, knöt en kontakt för framtida bruk och tog mig sedan lyxen att avrunda med en egen promenad hem till hotellet.

Kan lova att sömnen kom innan huvudet landat på kudden 🙂

Nästa inlägg kommer att handla om vårt besök på Apple.