The Big Five – intryck från en studieresa – del 5

Tid för reflektion samt besök hos Amazon

När vi sovit en natt på det anrika, kanske hemsökta ;-), hotell Theodore i San Fransisco väntade ett efterlängtat reflektionspass arrangerat av vår förnämliga reseledning. Workshopen hjälpte oss att samla och dela tankar, vi fick värdefull input inför fortsatta intryck samt möjlighet att fundera lite framåt. En grupp som denna har en oerhörd inneboende potential, vi fann flera initiativ som olika konstellationer beslöt fortsätta med efter hemkomsten.

Under detta pass hade vi också tre planerade inspel. Först en föreläsning från Andreas Ekström, om sju sätt att äga världen (läs gärna Andreas reflektioner om resan), sedan talade Jonas Ivarsson om skolplattformar i ett kritiskt framtidsscenario och Carl Heath om utmaningar utifrån arbetet i kommittén för att värna det demokratiska uppdraget. Dessa delar skulle förtjäna ett helt eget blogginlägg så jag nöjer mig med att passa en boll vidare från Andreas – läs artikeln om nätneutralitet på Wikipedia !

På torsdagen hade vi då kommit till Seattle och dagens program skulle gå av stapeln på Amazon. Detta företag hade jag själv inte så mycket kunskap om, därigenom fanns en stor nyfikenhet. Även Amazon hade bjudit in personal från Sverige. Två personer från Stockholmskontoret gjorde vårt studiebesök smidigt och det var riggat för en helhetsupplevelse.

Syftet med studiebesöket var att ta del av Amazons strategiska arbete kopplat till automatisering, IoT och utbildning samt att ta del av hur Amazons strategi knyter an till individens och samhällets utmaningar kopplade till data, integritet och säkerhet.

Aktiviteterna bestod av:

• Presentation av Mark Relph, Head of Business Development, IoT Web Services om ”Amazon’s Culture of Innovation”.
• Rundvandring i Amazon Spheres och prova på Amazon Go-butik.
• Presentation av Zoe Hillenmeyer om ”AWS Centerprise for Digital Transformation” dvs. hur Amazon arbetar med Machine Learning och AI.
• Föreläsning av Henrik Johansson, Principal – Office of the CISO, AWS Security at Amazon Web Services om Amazons arbete med säkerhet och integritet.
• Presentation av Maria Saab, Public Policy Manager, AWS Global Public Policy om “Policy considerations for successful adoption and use of cloud services” •Visning och FAQ med Kristal Connor, Technical Curriculum Developer kring AWS Educate, Amazons utbildningsprogram för att lära sig arbeta med Cloud-tjänster.

Av presentationerna som hölls den dagen var den av Mark Relph omkring innovationskulturen på Amazon det som påverkade mig allra mest. Att inleda med
– Presentationen syftar till att ge en bild av hur det går till på Amazon – inte det enda sättet men det fungerar bra för oss 🙂 var på något vis avväpnande.
Amazon vill bli världens mest användarcentrerade företag, man arbetar med kundobservationer – the working backwardsprocess och låter detta prägla arbetet. En framgångsrik analog process kring innovation fångade mitt intresse och gav lust att pröva på hemmaplan. Pressrelease och FAQ som verktyg för att belysa varför just denna projektidé har bärighet kan absolut ha sina poänger.
För övrigt var citaten många, här är några …
– Sätt kunden först, uppfinn och var tålmodig.
– Vi anställer byggare och låter dem bygga.
– Var envis med visionen men flexibel med detaljerna.
– Vi jobbar helst med The Two – Pizza teams … Små agila team som ger engagemang och medbestämmande.
Jag uppfattade att Amazon ( i utvecklingsorganisationen) präglas av distribuerat ledarskap och arbete, en tämligen platt organisation.
Det händer att det uppstår parallella företeelser i innovationsarbetet, man låter då detta ske och tar det projekt vidare som slår bäst ut.
Spännande att ta del!

Slutsatser och lärande

Vår reselednings sammanfattning
 • Amazon är ett företag som haft en våldsam tillväxt och utvecklat sig till fler och fler marknader och är mer ett samlingsnamn för flera produkter (AWS, Alexa, Kindle etc). Nyckeln till sin innovationen är ett extremt kundfokus, tydlig vision men flexibilitet i genomförandet. Beslut som är ”two-way door” som man kan ångra fattas så långt ut i organisationen som möjligt. ”One-way door” som är svåra att ångra fattas högt upp i organisationen.
 • AWS är Amazons webbplattform och molntjänst. Den tillhandahålls till över 10 000 företag och organisationer för att de ska kunna utveckla AI-relaterade produkter och tjänster. Det innebär att Amazon har ett stort inflytande över själva infrastrukturen kring AI i världen. Potentialen för AI i framtiden är enorm och vi har bara börjat skrapa på ytan när det gäller AI och Machine Learning.
 • Amazon har flera produkter som är AI-baserade och kan användas inom utbildningssystemet. Ett exempel är Echo360 (del av AWS) som används för att bygga distansundervisning. (Se även film på Youtube)
 • Det finns flera fördelar att gå över till Cloud-tjänster såsom reducerade hårdvarukostnader, högre säkerhet, mindre risker för överbelastning m.m.  Man ska komma ihåg att när man går över till Cloud-tjänster så ställs man som beslutsfattare inför ett antal olika beslut och konsekvenser av sådana beslut. Exempel på frågor är;
  Hur ska man spara data?
  Hur ska upphandling gå till?
  Hur förändras mitt budgetarbete när man inte har avskrivningar?
  Vad händer med IT-avdelningen?
  Hur förändras roller och ansvar i organisationen?
 • I en digital värld har alla ansvar för digital säkerhet, inte bara ”säkerhetsavdelningen”. Som beslutsfattare måste man ha en grundläggande förståelse kring sin organisations digitala säkerhet och vilka risker som finns.
 • Amazon kan inte se sina kunders data när de sparas på deras servrar och de arbetar aktivt för att skydda datan från att exponeras. I de fall myndigheter kräver tillgång till data (t.ex. genom domstolsbeslut) så följer de myndigheternas beslut, men granskar först om kravet är rimligt. Lagarna där datan lagras gäller, dvs. lagras datan i Sverige så gäller svensk lag. Amazon menar att eSam-rekommendationen från 2018 är för snäv och ofta misstolkad och söker aktivt dialog med myndigheter kring hur data hanteras. Amazon uppger även att de fullt ut följer GDPR.
 • Amazon har ”AWS Educate” som är ett online lärcentrum för att utbilda personer till att arbeta med Cloud-tjänster (baserat på Amazons AWS). Utbildningarna är gratis och finns i dagsläget på engelska och ett par andra språk (ej svenska). Det är lämpligt för elever och studenter från 14 år och uppåt. Systemet bygger på självstudier med online-examination och det finns olika yrkesroller att välja bland. Efter genomgången utbildning får man ett certifikat som visar ens kunskaper.

Vi fick en gedigen rundvandring i miljön samt även pröva Amazon Go butiken vägg i vägg med huvudkontoret.

Efter en väldigt givande dag vidtog lite fritid i Seattle och senare på kvällen en fin middag för hela gänget nere i de trevliga hamnkvarteren.

Sista inlägget i serien kommer handla om vårt besök på Microsoft.

På återhörande, Åsa Blide Larsson