The Big Five – intryck från en studieresa – del 6.

Studiebesök på Microsoft

Utsikt från dagens plats för lärande.

Så hade vi då kommit fram till den sista innehållsrika dagen i programmet. Under bussturen fick jag återigen chansen, som alla dagar på resan, till samtal och fördjupning omkring de upplevelser vi haft. Så värdefullt.

Syftet med studiebesöket var att ta del av Microsofts strategiska arbete kopplat till utbildningssektorn, samt att ta del av hur Microsofts strategi knyter an till individens och samhällets utmaningar kopplade till data, integritet och säkerhet.

Dagens program var lika innehållsrikt som vid tidigare besök, en sammanfattning med länkar finns nedan.

Jag vill gärna kort beröra några delar som fastnade lite extra i mitt sinne. Vi i Kungsbacka är en “Microsoftkommun” och därmed känns det angeläget att poängtera alla resurser vi redan har som kan komma till nytta för barns, elevers och vuxnas lärande utan någon större tröskel eller ytterligare investering. Sedan blev kompetensutmaningen så oerhört påtaglig genom hela resan, jag vill lyfta funderingar som ger en pusselbit kring detta.

Först talade Chris Bunio, Senior director, Higher Education.

Chris inledde sin föreläsning med ett citat från Carol Dweck
”Mindset change handlar inte om att plocka upp några intryck här och där – utan om att se saker på ett helt nytt sätt.”
Att skapa en större förståelse för hur världen kan ses med olika ögon ur olika vinklar är nödvändigt.
Unga (Phigitals) – är ofta ovilliga att dra en gräns mellan den fysiska världen och dess digitala motsvarighet. Lärandet är redan förändrat – skolor kan ha antingen digitalt först – eller tvärtom… tankeväckande när jag funderar över företeelser på hemmaplan.
Den moderna arbetsplatsen är också förändrad – ett stort skifte har redan skett.
En fråga då – Do we really need to change?
Kina producerar mer AI utbildade studenter än resten av världen tillsammans, de investerar redan i år en billion dollar mer i Edtech är USA.
Hur når vi studenter och ger dem tillgång till rätt verktyg för en framtid vi inte känner till? En brännande fråga.

Det finns en ökande efterfrågan på högre utbildning mot 2100 – men detta efterfrågas väldigt lite av den mer grundläggande utbildade befolkningen. Det råder stor brist på tillräckligt välutbildad arbetskraft i USA mfl platser från 2020. Det som studenter utbildas i nu är inte det fält de kommer att arbeta med i framtiden. 800 millioner individer behöver lära sig nya färdigheter för sitt nuvarande eller kommande arbete redan 2020. 50 miljoner människor behövs för att besätta ”öppna” tekniska jobb fram till 2030.

Det är större skillnad nu – på hur företag och utbildning nyttjar data för utveckling.
” The skills gap is gigantic” – och det känns ju som en fråga vi behöver fundera mer på även här hemma i Sverige.

Efter detta kom Mike Tholfsen, Principal Product Manager, Microsoft Education och vi fick bland mycket annat en omfattande genomgång av det gigantiska Officepaketets många möjligheter.

Mike talade om hur vi måste engagera alla elever i ett varierat klassrum, förmågor kopplade till läsa – skriva – matematik – kommunikation behöver stödjas. Detta är för alla och ska vara byggt för allas behov.

Kan du inte läsa adekvat runt 9 årsåldern har du sämre förutsättningar i framtiden, påståendet är beforskat och MS har ett årligt hackaton omkring dyslexi.

Uppläsningsfunktionen i word online utvecklas stort, samt alla andra möjligheter att ändra i vyn – ordklasser, stavelser, färger, picure dictionary. Många språk finns också, inbyggt i teams, OneNote och Edge.
Konstaterar för hemmaplan -nu behöver vi snart inte köpa några kompetteringar mer.

Allt detta ger elever ett ökat självbestämmande och gör dem mindre beroende av lärare och pedagoger.

Diktering kommer högst troligt under hösten, talad stavningskontroll blir grupperad, även grammatikkontroll samt synonymordbok och ordförslag.

Det mesta blir “gratis” i word och kopplade program.
Translator-appen kommer nu, den kan simultant översätta till 64 språk
Tala ditt eget språk, ge eleverna en qr kod och de får direkt en översättning. Funkar i Teams på engelska redan nu – många fler språk inom ett par månader.

Dessa möjligheter och kunskap om hur de används måste spridas till dem som arbetar närmast barn och elever – för likvärdighet och till nytta för lärande och självständighet!

Det totala programmet med aktiviteter bestod av:
Presentation av Chris Bunio, Senior Director Higher Education om Microsofts strategi kopplat till utbildning.
Presentation av Mike Tholfsen, Principal Product Manager, Microsoft Education om ”Increasing Accessibility and Fostering Inclusive Classrooms”
Presentation av Christina Thoresen, Director of Education Industry Engagement Team om ”Educator Programs”
• Presentation av Simon Ibbit, Worldwide Business Strategy Lead – K12 Education Cloud om “Microsoft World Wide EDU”
• Presentation av Baldwin Ng, Worldwide Education Apps Ecosystem Lead om ”Building Self-Sustaining Ecosystems for Education”

Slutsatser och lärande

Vår reselednings sammanfattning
  • Microsoft budskap kring utbildning är: ”Learning has Changed” – ”Workplace has changed”. I framtiden kommer kompetensbehoven globalt vara mycket stora och det kommer att råda brist på kompetens. Utbildningssystemet har därför ett stort ansvar och efterfrågan på utbildning kommer kontinuerligt att öka.
  • Tre tydliga trender kan ses globalt som kommer att få stor påverkan i framtiden och förändra samhället och därmed utbildningslandsskapet. Dessa är Mixed Reality (AR, VR, hologramteknik m.m.), Artificial Inteligence(AI) och Quantum Computing (enorm datakapacitet) samtliga av dessa är kopplade till stora mängder data som hanteras.
  • Microsoft har ett koncept med Microsoft Flagship Schools och ett Education Transformation Framework som är en plattform för reformering av utbildningssystem.
  • En stor utmaning i alla skolor och undervisningsmiljöer är att arbeta inkluderande. Microsoft arbetar med att bygga in stöd för inkludering ur flera perspektiv inom områdena läsa, skriva, matematik och kommunikation i sina produkter. Fler kommer ”snart”. En specialsatsning är på utbildning kring dyslexi som finns tillgänglig online.
  • Microsoft Translator är en produkt som möjliggör översättning av tal till skrift i realtid och som finns tillgänglig i officepaketet och som app. Det skapar t.ex. stora möjligheter att integrera elever i undervisningen som inte  har svenska som modersmål.
  • Microsoft har flertalet olika resurser för lärare. Exempelvis Microsoft Educator Community som är ett community för lärare. Det finns även en utbildning för att bli Microsoft Certified Educator och MIE Expert Program. I att sprida dessa utbildningar så samarbetar de med företag som arbetar i utbildningsbranschen (t.ex. Atea och LinEducation som deltar på resan).
  • AI-utvecklingen går fort och Microsoft har nya tjänster och produkter som släpps löpande. För att utveckla och använda AI krävs följande komponenter: –”Big data” –”Powerful algoritms” –”Cloud computing”
  • En nyckel för att nå framgång om man använder Microsoft-produkter är att man lyckas kombinera de olika produkter och tjänster som finns. Ett exempel kan vara Sensavis Visual LearingTool som skapar delaktighet i klassrummet.

Slutligen …

Tack för att du följt mig och oss på denna fantastiska resa. En halvdag för lite eget utforskande i trakterna runt Seattle återstod innan vi tog farväl och intog flygstolen för den långa resan hem mot Sverige.
Resan mot framtiden befinner vi oss mitt i – men glöm inte att leva här och nu 🙂

Åsa Blide Larsson