Uppstart av LIKA projektet – utvärdering av hur digitaliseringen av FG går

20140313-153607.jpg

Några av Kungsbackas skolor deltar i ett pilotprojekt för att utvärdera och utveckla analysverktyget LIKA framtaget av SKL. Verktyget ska hjälpa skolor och förskolor att utvärdera sin implementering av digitala verktyg och ge en handlingsplan för hur man går vidare i sin utveckling.

En av av rektorerna som deltar; Ulrika Alnebeck, Furulidskolan säger om verktyget:

Några rektorer i Kungsbacka har valt att vara med som piloter för verktyget LIKA. LIKA ska vara ett sätt att utvärdera var i skolutvecklingen (avseende digitala frågor) den egna skolenheten står. För någon vecka sedan fick vi verktyget presenterat för oss. Det känns verkligen som det kan bli en hjälp. Genom att skatta var skolan står i olika delar föreslår LIKA en handlingsplan med prioritering 1-3 och konkreta förslag på åtgärder. Handlingsplanen kan du själv klippa och klistra i för att anpassa den till den egna skolan.
Läs mer på http://lika.skl.se/