Välkommen på FIKA!

Ulrika Frivold bjuder in till nästa FIKA på Älvsåkerskolan torsdagen den 31/1, kl 15.30-17.30.
Programmet ser ut som följer:
Ulrika F berättar om ett skolutvecklingsprojekt som de sökt och fått pengar för att genomföra.
Annika Linell berättar om sitt arbete med Skolforskningsinstitutets forskningsöversikter och hur vi kan/planerar att använda oss av dem.
Ulrica A och Helena (kanske Jerry och Eva) berättar som sina lärdomar från skolbesök på Nya Zeeland.
Camilla Bratt vill gärna ha hjälp av oss kritiska vänner med sin Masters-uppsats.
Eventuellt:
Samtal om seminarieserie om att läsa vetenskapliga artiklar.
Samtal om forum för lärare (förstelärare?) som har skolutvecklingsuppdrag.
Ska vi anordna FIKA med kortare intervall?
Anmäl dig senast 28/1 (fikabeställning) genom att skicka ett mejl till helena.sagar@kungsbacka.se. Meddela eventuella allergier.

Hör gärna av dig om du vill ta upp något, nu eller på nästa FIKA!
Välkommen!
Ulrika/gm Helena.

Helena Sagar
Vetenskaplig ledare
Förskola & Grundskola