Varför åker inte klossen?

Reportage från ett av projekten inom förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik, högskolan i Halmstad.

Pedagoger från Hede förskola och Tölö förskola berättar.

Vi såg ett intresse hos barnen när de höll på att köra med bilar, de ville ha olika lutningar på backen som de körde nerför, de fyllde bilar med sand för att kunna se vad som hände. utifrån detta intresse bestämde vi att vi ville arbeta med friktion. Då vi arbetar på två olika förskolor och på olika avdelningar bestämde vi oss för att vi har tre olika arbetsgrupper, en med de yngsta barnen, en med de äldsta barnen och en grupp med barn i blandade åldrar.

Vi ville att de skulle förstå vad friktion innebär och vad det är som påverkar det. Vi tyckte också att det var viktigt att hjälpa barnen att sätta ord på vad som gör att samma “saker” åker olika fort beroende på underlaget.

Barnen har fått känna på olika materiel, byggt olika sluttningar, för att kunna se och förstå vad som händer. Vi har använt oss av ett hyllplan, wellpapp, filttyg, yogamatta, mjölkkartonger (tomma och fulla), “mjuka” stora klossar, kaplastavar, isbitar. Detta material valde vi för att det finns lättillgängligt i barnens lärande miljö.

För att på ett tydligare sätt se vad barnen har tagit till sig av projekte har de fått visa för sina kamrater på förskolan.

Av: Jennie Carlsson, Ulrica Karlsson och Lena Wirdelius