Vi arbetar med Tiggy testar

Vi Arbetar med Tiggy testar

På Iserås förskola i Onsala gjorde personalen om arbetslagen med start i augusti. Det nya arbetslaget på Bläckfisken bestämde sig för att komma igång med en gång. Att arbeta med barn och teknik var ett av delmålen. På ur.se finns det filmer om Tiggy som testar olika saker. Detta blev ett arbetssätt. Tanken var att man skulle arbeta med detta i smågrupper, men första gången, för att introducera temat hade de hela gruppen. Men de märke snart  att barnen var så intresserade av detta så de har kunnat fortsätta ha det i helgrupp, en gång i veckan.

bild 4Här ser vi en del av de bilder pedagogerna tog när de gjorde experiment med de magiska pennorna.

Tillsammans gör de ett experiment varje vecka och pratar med barnen om vad som händer. Tillsammans med detta lär sig barnen ett tjusigt ord varje vecka ord som, vattentryck, densitet, friktion mm

När de gjort experimentet så går de in och tittar på ur.se och tittar på hur det går för Tiggy när han testar .

Pedagogerna dokumenterar hela experimentet och barnen får hem foton över det som hänt när de arbetade med experimentet för att kunna reflektera.

Från början var det tänkt att hålla på med detta tema den första månaderna av terminen men både barn och personal har tyckt att det varit så roligt att de har fortsatt hela terminen och kommer även fortsätta till våren.