Vi provar Singaporematte!

Åsa Öhrnell är projektledare under 1 ½ år för Söders Matematikpedagoger, numera förstelärare i matematik på Smedingeskolan samt 25%, matematikutvecklare Pedagogisk Enhet  Söder.

Irina Ramken är  3-9 lärare samt gymnasielärare, arbetat 12 år i Ryssland. Arbetar numera på Åsaskolan.

Årets analys av det nationella provet i matematik för åk 6 visar, att det många elever har svårt med är textuppgifter. Förståelse för vad som händer, hur många är inblandade och begrepp såsom hälften av, dubbelt så mycket som och fler än, färre än, är svåra att förstå. Inte begreppen som sådana men i matematiska textuppgifter. Jag, Åsa Öhrnell, arbetar med åk 6-9 i matematik på Smedingeskolan och matematikutveckling och min kollega Irina Ramken 6-9 lärare i matematik på Åsaskolan, vill öka elevernas förståelse för matematik och samtidigt öka deras förståelse för matematiska texter. Vi kommer tillsammans med våra kollegor på våra skolor introducera Singaporemetoden, blockmetoden i våra klasser i årskurs 7.

 

Vi har länge sneglat på hur Singamoremetoden fungerar och i våras fick Åsa möjlighet att besöka matematikbiennalen i Karlstad och där bekantade sig med Singaporemetoden. Irina var tidigt i somras i Mullsjö på SMAL:s sommarkurs och där fick där mera insikt i modellen.

Vi kommer här publicera vårt arbete kontinuerligt kring textuppgifter och då även med vårt arbete med Singaporemetoden och den sk. blockmetoden.

Singaporemetoden är också en inkörsport till algebra, vilken fortfarande är den mest effektiva metoden för problemlösning. Vi kommer parallellt med andra metoder naturligtvis arbeta in den sk blockmetoden. Metoden innebär i korthet att eleverna får en konkret upplevelse av uppgifterna för att därefter översättas till bilder som slutligen kan abstraheras och utföras aritmetiskt eller algebraiskt.

Vill ni ha kontakt med oss finns vi på:

Asa.ohrnell@kungsbacka.se

Irina.ramken@kungsbacka.se

Åsa Öhrnell
Förstelärare i matematik