Vital-Kommunlicensprogram i Kungsbacka

Vital

ViTal är ett verktyg som gör läsning och skrivande mer tillgängligt för alla, oavsett behov. I Kungsbacka Kommun har alla förskolor och skolor till gång till Talsyntesprogrammet.  En digital röst läser det som står på skärmen eller det jag skriver. ViTal erbjuder en heltäckande läs- och skrivlösning som stimulerar ökad inlärning för alla.  Programmet fungerar t.ex. bra som ett komplement i den vanliga undervisningen, eller som ett ovärderligt stöd för elever i läs och skrivsvårigheter och användare med någon form av synnedsättning eller motoriska svårigheter som försvårar att tillgodose sig textmaterial.

Skoldatateket i kungsbacka har workshops i alla kommunlicensprogrammen för pedagoger anmälan görs i kurskatalogen på Insidan. vill du veta mer så hör av dig till skoldatateket@kungsbacka.se