Workshopserie – Skoldatateket

Detta kommer att vara en workshop för pedagoger som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Det kan finnas olika förslag på innehåll. Naturligtvis skräddarsyr vi efter specialpedagogiskt behov!

Paketet innehåller tre kurstillfällen om 2,5 timma.
Förslag för förskola
Tillfälle 1:
Tecken och kommunikationsappar
Tillfälle 2: Communicate in Print (symbolprogram)
Tillfälle 3: Appar – Tid, struktur och flerspråkighet
Ansvarig: Martina Langjord 0300- 83 49 11, skoldatateket@kungsbacka.se

Förslag för skola
Tillfälle 1: Vital, stava Rex, Spell Right, Talande tangentbord, NE, Skolstil
Tillfälle 2: Lexia och provia
Tillfälle 3: Appar – struktur, kommunikation, scanning
Ansvarig: Helen Pettersson 0300- 83 42 18, skoldatateket@kungsbacka.se

Anmälan!