Det blev en lyckad IKT Studiedag på Kapare!

mars 10, 2014

Den 25/2 arrangerade IKT Kapare en studiedag kring ”Flipped Classroom”. Mycket skratt och kreativitet fyllde dagen och avrundades med filmvisning och diskussioner  i aulan. Filmerna gjordes iMovie. En flippad instruktionsfilm gjordes av: Annie Karlsson, Anna Zackrisson ”Så här gör du en iMovie i iPaden”

Läs mer >>

Kapareskolans sista termin med GNU.

februari 18, 2014

Nu närmar sig sista projekten för eleverna på Kapareskolan som är med i GNU – Gränsöverskridande Nordiskt Undervisning. Under snart tre år har elever, lärare och forskare i Sverige, Danmark och Norge samarbetat i olika ämnen med hjälp av IT. Man har provet många olika IT-verktyg för att kunna samarbeta. Under ett av projekten samlade Kapareskolans elever sina resultat i en blogg Följande IT verktyg har eleverna fått arbeta med:…

Läs mer >>