Digitalt lärandestöd

Digitalt lärandestöd finns för dig och din verksamhet, för att stötta er i ert förändringsarbetet i strävan mot en ökad digital kompetens. Vi samarbetar med ledare och pedagoger för att tillsammans ta kliv mot en likvärdig skola för alla barn och elever i Kungsbacka kommun.

Bild: Pixabay
Välkomna att kontakta oss när ni har identifierat ett utvecklingsbehov i er verksamhet inom ramen för digitalisering för lärande. Vi är nyfikna på och vill lyssna in era behov och bidra till ert nästa steg. Tillsammans kan vi med våra olika kompetenser göra skillnad för att barn och elever skall få de bästa förutsättningar för att leka, lära och utvecklas i en tidsenlig förskola och skola där de ges möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.

Bild: Pixabay
Vårt samarbete startar i ert nuläge för att där kunna ta avstamp till nästa steg. Det kollegiala lärandet är en framgångsfaktor för förändringsarbete över tid. När vi träffas med våra olika kompetenser ger det nya infallsvinklar och nya perspektiv. Enligt Skolverket ska verksamheten vila på forskning och beprövad erfarenhet – när det rör digitaliseringen sker utveckling med hög hastighet och det vi gör nu blir den beprövade erfarenheten. Därför blir DELA-kulturen så grundläggande i ert förändringsarbete.

Bild: Pixabay
Tillsammans med er vill vi tänka nytt. Vi tror på allas inneboende kraft – oavsett ålder – och genom att utforska möjligheter och våga använda digital teknik, ger vi alla förutsättningar att nå längre. Digitala verktyg kan minska gapet mellan barn och elevers kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera. Därför vill vi tillsammans med er, trampa ny mark i ett digitalt landskap.

Bild: Pixabay
Vår målsättning är att leverera ett gott och hjälpsamt stöd i era förändringsprocesser, utifrån de behov ni har identifierat och de mål ni har formulerat då ni satt luppen på digitalisering för lärande.  Vi vill möta er där ni befinner er och utmana er i att förädla er verksamhet med sikte mot en adekvat digital lärmiljö för barn och elever i er verksamhet.