Festen i Hulabo – en teaterföreställning

Under veckan har flera förskolor i kommunen sett ”Festen i Hulabo” en teaterföreställning med Teater Sagohuset.
Teatern bygger på Britt G Hallqvists diktverk med samma namn och handlar om bonden Jöns som ställer till fest och bjuder in vimsiga höns, en förlägen gris, en jazzälskande ko och många, många fler. Skådespelarna leker fram berättelsen och alla dess karaktärer på rim med hjälp av en utsökt koregrafi och musikalitet.
Denna gång var det barn från förskolorna på Strannegården, Mariedal, Dannebacka, Frillesås, Håkansgården, Ivarsgården och Forsgläntan som ville vara med och se teater.
Föreställningen har anordnats centralt genom Enhet Utveckling inom Förskola & Grundskola.
Kulturupplevelser erbjuds till samtliga förskolor och skolor i kommunen genom förskolornas kulturombud.

Liknande arrangemang kan ses som en del i Kungsbacka kommuns strävan att ”erbjuda möten med kulturella uttryck i syfte att främja barnens/elevernas allsidiga personliga utveckling till, kreativa, kompetenta, initiativrika och ansvarskännande individer och medborgare”.

Ann-Helen Davidsson
Utvecklingsledare kultur