Grej of the day: The Movie

Klass 3C på Kollaskolan har under en månads tid fått prova på och låna Makerlådan Green Screen. Vi har i små grupper forskat om olika ämnen som intresserar eleverna, och därefter gjort en faktafilm tillsammans.

Vi arbetar med ”Grej of the Day” som är en typ av mikrolektioner där jag som lärare presenterar ett nytt ämne varje gång. Eleverna har fått forska och lära sig mer om någon av ”grejerna” som de blev extra nyfikna på. Så vi kallar det här Grej of the day: the Movie!

Det var väldigt enkelt att använda lådan. Den var förberedd med tyg, instruktioner och en iordninggjord iPad vilket underlättade. Appen var smidig och skapade väldigt coola filmer. Vi är nöjda med vår filmmånad!

Glada hälsningar, Frida Engström