Hur får vi tjejer att bli mer intresserade av teknik och programmering?

Det var många besökare på TechDays som hölls i Stockholm under 22 – 24 oktober. Under dessa två dagar gick jag på flertal seminarier där några var riktigt matnyttiga och några mindre så som det brukar vara. Största behållningen var att kunna få ta del av framtidsspaningen samt få en inblick i nya utmaningar som vår värld står inför.  

TechDays inleddes med lite jazzmusik och en ”keynote” av Jonas Hammarberg som är affärscoach, föreläsare och författare. Jonas har nyligen publicerat en ny högaktuell bok Apparnas Planet – människans roll i en digital värld men även skrivit bästsäljaren Get Digital or die trying.  

Foto: Lèv Grünberg

Jonas började med att berätta om en olycka som hände honom i Grekland som 19-åring. Han blev förlamad och fick besked att han kanske inte skulle kunna gå igen. En specialistläkare kunde till slut operera honom och successivt kunde Jonas återgå till sitt normala liv igen och få en andra chans. Förändring är inte alltid bra menar Jonas och han drar paralleller till IT-samhället som är i en konstant förändring med många nya innovationer.

Världen som vi lever idag är inte den värld som vi levde tidigare berättar Jonas vidare. Första revolutionen 1.0 kom 1994 – 96 då Internet och mail började användas i större utsträckning. Januari 2007 släppte Apple sin första telefon och i med det förändrades världen igen och vi gick in i den mobila revolutionen. Han fortsatte att berätta att Sverige är det mest individualiserade landet. Vilket blir en utmaning vad gäller AI – artificiell intelligens som kräver samarbete.

Foto: Lèv Grünberg

Vi bör ”INVESTERA TID, FÖR ATT FÅ TID I EN FRAMTID var en återkommande mening som Jonas hävdade. Han riktade sig i första hand till företag och uppmanade dem att börja samarbeta och drömma om nya innovationer kring AI. Utvecklingen av AI går just nu i rask takt och nya etiska moraliska ställningstagande bör göras nu menar Jonas och även nya lagar bör stadgas inom snar framtid. I en intervju med Louise Linder som är präst i Svenska kyrkan, citerar Jonas ur första kapitel ur Moseboken ” Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne”  men nu håller människan på att skapa en avbild av människan i form av en robot. Louise menar att i kombination med AI och robot blir robotar autonoma och hon ställer då frågan om det är en hot eller möjlighet?  I ett eget seminarium tar hon upp existentiella frågor som, “Vad händer med vår inre etiska kompass framför sexrobotar, chatbots och operationsrobotar? Har människan en fri vilja? Kan det rent av bli så att AI räddar människan från skuld och skam?

Årets IT-tjej

Foto: Felicia Yllenius

Under keynoten uppmärksammade Microsoft årets IT-tjej Ebtisam Mohammedsalih som kom till Sverige för fyra år sedan. På flytande svenska berättade hon om sitt engagemang i att inspirera tjejer att bli intresserade av IT. Så här lyder motiveringen av Microsoft:

Hon brinner för jämställdhet, mångfald och inkludering. Med ett stort engagemang för utbildning och hur sättet att lära ut borde anpassas för att nå fler är hon redan i dag en förebild. Hon är modig, skyr inte utmaningar och det hon säger berör. Det är med stor glädje som Microsoft utser Årets IT-tjej och ser fram emot att inspirera fler tillsammans med vinnaren Ebtisam Mohammedsalih.
                                                                                                                                      Ur news.microsoft.com

Min spekulation är att Microsoft skapar en tävling för att uppmärksamma en kvinnlig förebild inom IT-branschen och på så sätt lyfta tjejer som är underrepresenterande i IT-branschen både i Sverige och globalt.  Därefter blev jag allt mer fundersam över antal män och kvinnor som har kommit till TechDays. Jag kunde lätt konstatera att det var betydligt fler män än kvinnor. Detta blir ännu mer tydligt för mig då jag besöker ett seminarium som handlar om Expert-level Windows 10 deployment som hölls av Peter Löfgren och Mikael Nyström.  

Där vill jag påstå att det var näst intill bara män, till skillnad från ett annat seminarium Women in Tech Luncheon som hölls av Bunmi Durowoju och som arbetar på Microsoft som senior business development manager, AI and intelligent cloud. Där det näst intill var bara kvinnor som deltog.  

Det var på Bunmis föredrag som jag började fundera på hur vi i Kungsbacka arbetar med jämställdhetsfrågor. Hur jämställd är det mellan killar och tjejer i programmering- och teknikintresset i skolan?  I sin presentation gav hon en global bild över kvinnors och mäns tillgångar till Internet, dator och mobil.

Det är 250 miljoner färre kvinnor än män som är online. Globalt sett har könsklyftan på internetåtkomst ökat från 2013 till 2017. Den är fortfarande högst i mindre utvecklade länder, medan den har minskat i utvecklade länder.
Equals Global Partnership, “Taking Stock, Gender equality in access 
 

Bummis föredrag avslutades med att vi satt i grupper och diskuterade hur vi får tjejer att bli mer intresserade av teknik och programmering. Frågan är vid och öppen, har många bottnar och jag lämnar den obesvarad. En tanke kan vara att använda sig av Jonas kärnfulla mening och ändra om den lite till –  INVESTERA TID, FÖR ATT FÅ INKLUDERING OCH JÄMSTÄLLDHET I EN FRAMTID!

Lèv Grünberg, Utvecklare, Kvalitet & Utveckling