Informationshäfte till nyanlända elever

                        

På Åsa gårdskola arbetar vi hårt för att nyanlända elever ska få en så bra skolgång som möjligt. En viktig sak är att föräldrar måste känna sig och vara delaktiga. Som en del i det här har studiehandledare i arabiska, Rana Hamawi med hjälp av lärare i svenska som andraspråk Nicolina Granath, gjort ett informationshäfte som de nyanlända får när de kommer till skolan. I häftet kan man läsa om många saker som kan kännas nytt med den svenska skolan generellt och Åsa gårdsskola specifikt. Där står t.ex. om hur skolplikt, betyg, mentorsroll, fritids, studiehandledning m.m. fungerar. Vi önskar att dela med oss av materialet så att fler kan använda det. Är det någon som kan tänka sig att översätta till andra språk och dela med sig är det mer än välkommet!
Maila oss så skickar vi gärna häftet!

Nicolina Granath/Rana Hamawi
Lärare i svenska som andraspråk/studiehandledare och modersmålslärare i arabiska
Åsa gårdsskola